9 de novembro de 2016

A arte do Paleolítico ao Neolítico

A arte do Paleolítico ao Neolítico  
Cambios de orientación na arte

As manifestacións artísticas do Paleolítico, que tanta calidade conseguiran, non tiveron continuación no Epipaleolítico e o Mesolítico. No Epipaleolítico europea a arte resultou moi pobre e  escaso. Limitouse a obxectos de arte mobiliar (Aziliense, Maglemosiense), coa excepción da zona mediterránea española, onde se desenvolveu o segundo ciclo de arte parietal: a arte levantina. Así mesmo, foron tamén importantes as pinturas do norte de África.
Os cambios climáticos que tiveron lugar hai, aproximadamente, uns 10.000 anos comportaron a modificación das formas de vida coñecidas até entón. O retroceso dos glaciares e a estabilización dun clima moito máis benigno, influíu na fauna e na flora, así como no comportamento do home, que transformou os seus hábitos e costumes. Co cambio climático desapareceron algunhas especies animais como o mamut, o reno ou o bisonte, sendo habitual, a partir de entón, a caza de xabaríns e cervos. Con todo, o feito máis importante deste momento foi a progresiva adopción da agricultura que comportou, á súa vez, grandes cambios, tales como a sedentarización do home e a construción dos primeiros poboados.
Coa sedentarización e o urbanismo incipiente desenvolvéronse novas técnicas como a produción da cerámica e o tecido. Ambas terían unha importancia decisiva para o ulterior desenvolvo da arte. O home foi adoptando paulatinamente os recentes logros técnicos. Non houbo pois unha ruptura drástica coas formas de vida paleolíticas nin coas súas últimas manifestacións artísticas.
Ás etapas epipaleolíticas e mesolíticas seguiu o período denominado Neolítico, que significa época da pedra nova ou pulimentada. Ten as súas orixes en Asia Menor, a partir do 8000-7000 a.C., na extensión que abarca desde Irán a Turquía. A difusión cara a outras áreas de Europa tivo lugar ao longo de varios milenios. Iso significa que cando o Neolítico foi definitivamente adoptado en todo o ámbito europeo, no Próximo Oriente e no denominado Crecente Fértil (val do Éufrates e do Tigris) xa se entrara na fase protohistórica e histórica (mediados do IV milenio a.C.), co descubrimento da escritura.
Por iso é polo que deba considerarse o Neolítico unha etapa histórica moi longa, na que non se poden establecer paralelismos cronolóxicos senón culturais, que fan referencia á adopción dun modo de vida e técnicas similares.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.