30 de xuño de 2019

29 de xuño de 2019

Citas de Groucho Marx

Citas de  Groucho Marx
-É unha bobada mirar debaixo da cama. Se a túa muller ten unha visita, o máis probable é que a esconda no armario. Coñezo a un home que se atopou con tanta xente no armario que tivo que divorciarse unicamente para conseguir onde colgar a roupa.

28 de xuño de 2019

George Bernard Shaw

O home razoable adáptase ao mundo; o non razoable persiste tentando adaptar o mundo a el. Por tanto, todo progreso depende do home non razoable.
George Bernard Shaw

27 de xuño de 2019

Aforismos de Leonardo

358.- Se o poeta serve ao común sentido por vía do oído, o pintor utiliza o órgano máis nobre da visión. Bastaría para o meu obxecto que un bo pintor representase o furor dunha batalla, que un poeta describise a mesma e que ambas as producións, unha xunto á outra, exhibísense ao público. Verías entón onde os espectadores se deterían de preferencia para contemplar, encomiar e manifestar a súa maior satisfacción. Certamente a pintura, moito máis útil e bela, agradará máis. Inscribe nun lugar o nome de Deus, e confronta esta inscrición coa figura, colocada á beira, que representa ao mesmo deus; ti verás cal dos dous, inscrición ou figura, inspira máis reverencia. Se a pintura comprende en si todas as formas da natureza, só quédanche os nomes, que non son universais como as formas. Vós describides os efectos das cousas visibles; nós representámolas nos seus efectos.

25 de xuño de 2019

HISTORIA DA ARTE

O busto da raíña Nefertiti

As esixencias do novo estilo mantivéronse tamén na estatuaria dos altos dignatarios. Os principais trazos conservados foron a lonxitude do pescozo e a deformidade craneana. Estas dúas
características distinguiron tamén un dos bustos máis coñecidos e encomiados de toda a escultura exipcia, o da raíña Nefertiti.
Este busto do consorte de Akhenatón é un retrato en pedra calcaria policromada con incrustaciones de vidro nos ollos. Os trazos elegantes do seu pescozo de cisne, admirablemente esvelto, aínda se acentúan máis coa tiara azul que coroa a cabeza. Os trazos sensuais de beizos, pómulos, mentón e nariz confiren ao rostro unha beleza sumamente estilizada.
Neste período a escultura afirma con rotundidade a sensualidade do corpo feminino. A voluptuosidad maniféstase sen ningún tipo de recato baixo o fino tecido transparente que cobre o corpo.
Tras a morte de Akhenatón se reinstauró o culto a Amón, aínda que algúns dos novos matices introducidos pola súa doutrina mantivéronse vixentes tal como apréciase na tumba do seu sucesor, Tutankhamón. Nesta atopáronse numerosos obxectos que responden aínda ao estilo de Amarna. Entre eles destacan unha serie de catro figuras en madeira policromada. Trátase de deusas gardiás das vísceras do defunto, cubertas con túnicas cinguidas ao corpo que deixan entrever as formas femininas.
Curiosamente estas estatuas teñen a cabeza volta cara a un lado, en sinal de solicitar respecto, actitude que se aparta da estrita lei de frontalidad da escultura exipcia.

24 de xuño de 2019

Confucio

- Non debes queixar da neve no tellado do teu veciño cando tamén cobre o limiar da túa casa. 
Confucio

22 de xuño de 2019

Citas de Groucho Marx

Citas de  Groucho Marx
-Desde o momento en que collín este libro ata que o deixei, entráronme fortes convulsións de risa.

21 de xuño de 2019

George Bernard Shaw

A virtude non consiste en absterse do vicio, senón en non desexalo.
George Bernard Shaw

20 de xuño de 2019

Aforismos de Leonardo

357.- Di o poeta que el sabe describir (alegoricamente) cousas que representan a outras cheas de fermosos pensamentos. E o pintor dirá á súa vez que el pode, ao seu arbitrio, facer o mesmo; co cal demostra que, tamén nisto, el é poeta. Se o poeta afirma ser capaz de acender nos homes o amor, que é cousa principal en todas as especies animais, o pintor poderá facer o mesmo, mostrando ao amante a propia efixie do obxecto amado, a que é frecuentemente de tan exacto parecido, que induce a bicala e falarlle: cousa imposible de facer coas belezas que describe o poeta. E aínda chega a tanto o dominio da súa arte sobre o espírito humano que o tenta a namorarse de pinturas que non representan a ningunha muller real.

18 de xuño de 2019

HISTORIA DA ARTE

Outras estatuas, semellantes ao modelo «cubo», son variantes que presentan os brazos pegados ao corpo e as mans sobre as pernas. Estas aparecen cubertas por un faldón liso, onde hai inscricións. Destacan as estatuas do intendente de obras de Amenofis III, Amenhotep, quen aparece representado en diversas etapas da súa vida: como escriba mozo, coa expresión reflexiva, ou convertido nun ancián de aspecto ensimesmado. En ambos os casos hai inscricións que narran a súa vida.

Variación do canon: a reforma de Tell-o-Amarna
Amenofis IV emprendeu unha reforma sobre a ortodoxia relixiosa que sacudiu os cimentos do panteón exipcio. Nunha declaración de monoteísmo sen precedentes, o faraón adxudicouse o epíteto de Akhenatón, prodigando toda a súa fe cara a Atón, o disco solar, a forza que infunde vida á Terra. Abandonou o culto aos demais deuses e propuxo a procura da verdade. Estes novos ideais reflectíronse inmediatamente na arte. Akhenatón trasladou a capital ao norte de Tebas e fundou a cidade de Tell-o-Amarna, onde estableceu o centro de culto a Atón. Alí abríronse talleres artesáns nos que se plasmou a nova iconografía. O canon non se modificou radicalmente. Introducíronse unha serie de cambios que acentuaban a expresividade no rostro, apartándose así do modelo de «eterna mocidade». Akhenatón levantou en Karnak un templo solar (actualmente desaparecido) no que había un pórtico rodeado de alicerces con estatuas que o representaban. Deste conxunto de estatuas colosais consérvanse vinte e oito exemplares, repartidas entre o Museo Exipcio do Cairo e o Museo do Louvre de París. O rostro do faraón alárgase e o cranio adquire unha deformación ovoide. Os ollos son oblicuos e almendrados, os beizos sumamente carnosos. O pescozo presenta unha esaxerada esbeltez e o peito queda afundido. A liña da pelvis rebáixase de maneira que o ventre cae pesado sobre ela. As extremidades, brazos e pernas, delgadas en comparación co torso, dan sensación de fraxilidade. O resultado é unha figura que desprende unha aureola mística, extrañamente deforme e de aspecto máis humano que as estatuas de épocas anteriores.

17 de xuño de 2019

Confucio

- Se xa sabes o que tes que facer e non o fas entón estás peor que antes. 
Confucio

16 de xuño de 2019

15 de xuño de 2019

Citas de Groucho Marx

Citas de  Groucho Marx
-Dis que coñeciches a John nun ascensor, e a miña pregunta é: subía ou baixaba? Isto é moi importante porque, cando baixamos nun ascensor, sempre temos unha sensación sen carga no estómago que ás veces pode confundirse con amor. En cambio, se subía, trátase dun caso claro de  flechazo a primeira vista, e tamén demostra que John é un mozo en período de ascenso. (Dunha carta á súa filla Miriam)

14 de xuño de 2019

13 de xuño de 2019

Aforismos de Leonardo

356.- Di o poeta que a súa ciencia é invención e medida, que forman simplemente o corpo da poesía: invención de materia e medida nos versos, que el adorna despois con todas as galas doutras ciencias. Ao que o pintor responde que el ten as mesmas obrigas na súa ciencia da pintura, é dicir, invención e medida: invención da materia que debe representar, e medida nas figuras para que non aparezan desproporcionadas; pero que el non vístese daquelas tres ciencias (aritmética, xeometría, perspectiva), así a todo son as outras ciencias a que se visten da pintura; como a astroloxía, que non fai nada sen axuda da perspectiva, a cal é parte principal da pintura -falo da astroloxía matemática e non da falaz astroloxía xudiciaria (e perdóenme os que, explotando aos parvos, viven de ela!)

11 de xuño de 2019

HISTORIA DA ARTE

As denominadas «estatuas-cubo»

Durante este período prodigarase unha nova tipoloxía chamada «estatua-cubo» pola súa similitude formal con esta estrutura xeométrica. Este tipo escultórico representa unha figura sentada cos xeonllos levantados e cuberta totalmente por un manto, do que sobresaen tan só a cabeza, as mans e os pés. A cabeza é a única parte do corpo realmente tallada con detalle, pois mans e pés quedan subsumidos, na maioría dos casos, no bloque de pedra.

A postura, que permite sintetizar o corpo nun simple cubo, ofrece unha gran superficie destinada ao soporte de escritura. Este tipo de esculturas estaban destinadas aos templos, con autorización real para ser depositadas nos claustros e salas hipóstilas como adoración perpetua aos deuses. Tal é o caso da estatua de Sennefer, compañeiro de armas de Tuthmosis III, realizada en granito gris e que se conserva no Museo Británico de Londres. O perfecto pulido da superficie resalta o gravado xeroglífico, que cobre o pedestal e o manto; nel constan os cargos civís e militares que ostenta o representado. Outro tipo de «estatua-cubo» incorpora un neno en brazos, como a representación de Senenmut, arquitecto e favorito da raíña Hatshepsut.

10 de xuño de 2019

8 de xuño de 2019

Citas de Groucho Marx

Citas de  Groucho Marx
-Non é vostede a señorita Smith, filla do banqueiro multimillonario Smith?

Non? Perdoe, por un momento  pense que me namoraba de vostede.

7 de xuño de 2019

George Bernard Shaw

Unha vida dedicada a cometer erros non só é máis honorable, senón máis útil que unha vida dedicada a non facer nada.
George Bernard Shaw

6 de xuño de 2019

Bradbury

O que funda toda escritura é o amor, é facer o que amamos e amar o que facemos. E esquecerse do diñeiro.
Ray Douglas Bradbury, nado en Waukegan (Illinois) o 22 de agosto de 1920 e finado o 6 de xuño de 2012.

4 de xuño de 2019

HISTORIA DA ARTE

A estatuaria exenta ten fundamentalmente a mesma tipoloxía que no período anterior, aínda que participa de influencias asiáticas, visibles no gusto polo detalle e a minuciosidade con que están tratados as roupaxes e demais vestimentas. As achegas orientais non modifican, con todo, a adecuación das esculturas ás necesidades arquitectónicas de grandes dimensións. Quedan poucos exemplares da XVIII dinastía, anteriores ao reinado da raíña Hatshepsut. É a partir de entón cando as achegas orientais maniféstanse plenamente incorporadas á escultura, en equilibrio, con todo, coa estética exipcia. As estatuas sedentes dos faraóns multiplícanse nos templos, cos rostros serenos e imperturbables que lles outorga a eternidade, abandonando as tendencias máis realistas de períodos anteriores.

Da raíña Hatshepsut hai numerosas estatuas procedentes do hipoxeo de Deir o-Bahari. Entre as máis fermosas atópase a que se conserva no Metropolitan Museum de Nova York, realizada en mármore branco. Nela apréciase o corpo feminino sen disimulo, con volumes moi simplificados en planos xeométricos e un rostro de suaves formas que acentúa un coidadoso pulimento da pedra.
Do seu sucesor Tuthmosis III, un dos faraóns máis guerreiros, consérvase unha escultura -de pé- en basalto verde (Museo Exipcio, O Cairo), que presenta trazos moi similares aos da raíña, cun rostro esbozado por un leve sorriso. O corpo, novo e atlético, responde plenamente ao arquetipo ideal.

3 de xuño de 2019

Confucio

- Un erudito que non sexa serio non inspirará respecto, e a súa sabedoría, por tanto, carecerá de estabilidade. 
Confucio

1 de xuño de 2019

Citas de Groucho Marx

Citas de  Groucho Marx
-Non pense mal de min, señorita, o meu interese por vostede, é puramente sexual.