31 de decembro de 2020

Aforismos de Leonardo

437.- De modo, pois, que a pintura de cobre é susceptible, polos seus métodos, de agregados ou reducións, como a escultura en bronce, a cal admite igualmente uns e outras no modelo de cera provisorio. Se esta escultura de bronce é eterna, a pintura de cobre ou de vidro é eternísima; se o bronce queda negro e feo, a pintura móstrase chea de diversos e lindas cores de infinita variedade. E se quixeses soamente referirche, como antes, á pintura sobre madeira, eu daría nestes termos a miña sentenza: -Así como a pintura é máis bela e de máis fantasía e máis copiosa, a escultura é máis durable; pero ningunha outra cousa ten ao seu favor. 

30 de decembro de 2020

Estesícoro

Tisias, máis coñecido como Estesícoro ("mestre do coro", pola súa habilidade para dirixir os cantos corais), foi un poeta grego nado en Hímera (Sicilia) cara ao 630 e falecido cara ao 550 a. C. Era un dos estimados e respectados nove poetas líricos polos académicos da entón helénica Alexandría.

E van e sen razón chorar os mortos,
E calquera amizade a morte acaba.

28 de decembro de 2020

25 de decembro de 2020

Cantiga de nadal

Case tódolos pastores
que camiñan pró portal
levaban tódolos froitos
no cesto ou no delantal

24 de decembro de 2020

Aforismos de Leonardo

436.- O que ten ao seu favor é a súa resistencia ao tempo; aínda que a pintura ten análoga resistencia cando lla executa sobre unha lámina grosa de cobre, recuberta de esmalte branco, empregando cores, tamén de esmalte, e expondo todo ao lume. Esta pintura ao esmalte avantaxa á escultura en duración. Poderase argüir que un erro na escultura non é fácil de remediar: triste argumento para probar que o irremediable de toda neglixencia dá maior dignidade á obra. Xa vos contestarei que o enxeño do mestre que tales erros comete é máis difícil de reparar que a obra malograda por el. Ben sabemos que o escultor entendido e práctico non caerá nestes erros, senón que, mediante a aplicación de regras apropiadas, irá extraendo material aos poucos até levar a bo termo o seu traballo. Ademais, se o escultor recorre á arxila ou á cera, poderá agregar ou quitar, e, concluído o modelo, baleiralo en bronce: última operación, e a máis permanente, da escultura; xa que a obra de bronce non está exposta a arruinarse, como a de mármore. 

23 de decembro de 2020

Jacques Anatole FRANCE

Non é coa filosofía co que se manteñen os ministerios. 

Jacques Anatole FRANCE

17 de decembro de 2020

Aforismos de Leonardo

435.- Posto que non atendo menos á escultura que á pintura, e alcanzo nunha e outra o mesmo grao, creo poder eludir toda grave acusación pronunciándome sobre a facultade de inventiva, a dificultade de execución e a perfección que revela cada unha delas. En primeiro lugar a escultura está sometida a determinada luz que lle vén do alto, mentres que a pintura trae consigo luz e sombra de todos lados; esta cuestión de luz e sombra é, pois, importante na escultura. O escultor obtén unha e outra coa axuda natural do relevo, que por si só xéraas; o pintor, coa oportuna aplicación da súa arte, créaas alí onde o faría razoablemente a natureza. O escultor non pode diversificar os caracteres variados das cores; o pintor dispón de todas as cores que desexe. As perspectivas dos escultores carecen de toda verdade; a do pintor alcanzan a cen millas de distancia. A perspectiva aérea é allea á escultura, a cal non sabe figurar nin os corpos transparentes, nin os luminosos, nin as formas reflectidas, nin os corpos lúcidos -como os espellos e outros obxectos brillantes similares-, nin as nubes, nin a néboa, nin a escuridade, nin outras moitísimas cousas que non mencionamos para non aburrir. 


16 de decembro de 2020

Jorge Manrique

COPLAS A LA MUERTE 
DE SU PADRE 
Jorge Manrique 
(1440-1478) 

/Invocación/ 
5.- Este mundo es el camino 
para el otro, que es morada 
sin pesar; 
mas cumple tener buen tino 
para andar esta jornada 
sin errar. 
Partimos cuando nascemos, 
andamos mientras vivimos, 
y llegamos 
al tiempo que fenecemos; 
así que, cuando morimos, 
descansamos. 

10 de decembro de 2020

Aforismos de Leonardo

434.- Fai que, nas cabezas que debuxes, os rizos rebulden movidos polo finxido vento, ao redor dos xuvenís rostros, ornándolos co seu revolotear gracioso e cambiante; e gárdache ben de facer como aqueles que parecen proporse embadurnar con engrudo as guedejas e dar aos rostros non se que aspecto vidrioso. Tolemias, sempre en aumento, de certos seres, a quen non bastando para oporse a que o vento altere a lisura das súas coidadas melenas coa goma arábiga traída polos navegantes desde os países de oriente, buscan algún artificio máis ridículo aínda. 

9 de decembro de 2020

Jorge Manrique

COPLAS A LA MUERTE 
DE SU PADRE 
Jorge Manrique 
(1440-1478) 

4.- Dejo las invocaciones 
de los famosos poetas 
y oradores; 
non curo de sus ficciones, 
que traen yerbas secretas 
sus sabores; 
a Aquél sólo me encomiendo, 
Aquél sólo invoco yo 
de verdad, 
que en este mundo viviendo, 
el mundo non conoció 
su deidad. 

7 de decembro de 2020

4 de decembro de 2020

Jorge Manrique

COPLAS A LA MUERTE 
DE SU PADRE 
Jorge Manrique 
(1440-1478) 

3.- Nuestras vidas son los ríos 
que van a dar en la mar, 
que es el morir; 
allí van los señoríos 
derechos a se acabar 
e consumir; 
allí los ríos caudales, 
allí los otros medianos 
e más chicos; 
i llegados, son iguales 
los que viven por sus manos 
e los ricos. 

3 de decembro de 2020

Aforismos de Leonardo

433.- Non representes, pois, nas túas figuras aqueles tocados que os parvos aderezan con gran afectación, medorentos sempre de que un só cabelo fóra de lugar provoque a censura dos espectadores circunstantes, os cales, abandonando o seu primeiro pensamento, non falen xa doutra cousa nin critiquen outra cousa. Tales homes teñen por constantes conselleiros o espello e o peite; e o vento, que pon en desorde as súas acicaladas cabeleiras, é a súa máis mortal inimigo. 

2 de decembro de 2020

Jorge Manrique

COPLAS A LA MUERTE 
DE SU PADRE 
Jorge Manrique 
(1440-1478) 

2.- Pues si vemos lo presente 
cómo en un punto se es ido 
e acabado, 
si juzgamos sabiamente, 
daremos lo non venido 
por pasado. 
Non se engañe nadi, no, 
pensando que ha de durar 
lo que espera 
más que duró lo que vio, 
pues que todo ha de pasar 
por tal manera. 

27 de novembro de 2020

Jorge Manrique

COPLAS A LA MUERTE 
DE SU PADRE 
Jorge Manrique 
(1440-1478) 

1.- Recuerde el alma dormida 
avive el seso e despierte 
contemplando 
cómo se pasa la vida, 
cómo se viene la muerte 
tan callando, 
cuán presto se va el placer 
cómo, después de acordado, 
da dolor; 
cómo, a nuestro parecer , 
cualquiera tiempo pasado 
fue mejor. 

26 de novembro de 2020

Aforismos de Leonardo

432.- E non ves como perde en parte a súa excelencia a máis esplendorosa fermosura cando a recargan excesivos ou demasiados rebuscados ornamentos? Non atopaches nunca algunha campesiña envolta en bastos panos incultos, e máis bela así que outras portadoras de vistosos atavíos? 

23 de novembro de 2020

Vocabulario médico galego

adiabático-a 

adx. 1. Impenetrable ou que se opón á transmisión da calor. 2. Que se realiza sen ganancia nin perda de calor. 

20 de novembro de 2020

NENOS LIBROS E LECTURAS

NENOS LIBROS E LECTURAS  (por Alejandro Dolina)

As novelas decimononicas sobre o Imperio Romano esfórzanse en reconstruír a epoca dos Cesar e apenas conseguen revelar as preferencias e gustos do século XIX. Sucede que os consules, os senadores e os emperadores non poden disimular o acento dos faladoiros parisienses, por moito que se esforce o escritor. Isto non debe deixar apuntarse como un reproche senón mais ben como unha fatalidade que convén saber antes da lectura.

Algo parecido sucede cos libros para mozos. Escritos desde un mundo diferente, adoitan referir historias que soan falsas, protagonizadas por seres afastados e incomprensibles. Ante a súa propia creación, os autores adoitan afectar unha especie de perplexa benevolencia, a mesma que se usa na descripcion dos costumes dos salvaxes.

...

19 de novembro de 2020

Aforismos de Leonardo

431.- Non ves ti que, entre as humanas belezas, un bellísimo rostro detén aos transeúntes mellor que as riquezas que o encadran? Refírome aquí aos que adornan as súas pinturas con abundancia de dourados embelecos. 

16 de novembro de 2020

Vocabulario médico galego

adenopatía 

s.f. Aumento de tamaño das glándulas, en particular, dos ganglios linfáticos. 

12 de novembro de 2020

Aforismos de Leonardo

430.- Estuda, oh, pintor!, o modo de conseguir que as túas obras atraian aos espectadores e fáganos deterse con gran admiración e deleite; e non atraelos e despedilos logo, como atrae o aire en horas da noite a un que se arroxa espido do leito para admirar a calidade dese aire, nebuloso ou sereno, e volve deitarse moi pronto, corrido polo frío. Executa, ao contrario, obras que se asemellen ao aire que en tempos calorosos arríncanos dos nosos leitos e retennos a gozar do estivo fresco; e non queiras ser máis práctico que docto, nin permitir que a cobiza venza ao desexo de adquirir a gloria merecidamente conquistada coa túa arte. 

11 de novembro de 2020

Confucio

Direi o que é o verdadeiro coñecemento: cando sabes, é saber que sabes e cando non sabes, é saber que non sabes.  


9 de novembro de 2020

Vocabulario médico galego


adenoma s.m. 
1. Tumor epitelial, benigno case sempre, de estructura semellante a unha glándula. 2. Tumor caracterizado por posuír espacios tapizados de epitelio. // A. acidófilo. Tumor da hipófise composto por células que se tinguen cos coloranes ácidos, que se sitúa no lobo anterior e pode orixinar segregación excesiva de hormona de crecemento, o que produce xigantismo ou acromegalia. / 

6 de novembro de 2020

Inicio de O Caso dos Nenos Deshidratados

O Caso dos Nenos Deshidratados
Alejandro Jodorowski 
1962 


Nunca sentara fronte á miña máquina de escribir con tanto desespero: sei que este artigo será lido con escepticismo. 
E non obstante todos os datos que dou son verídicos, publicados en xornais de , e . Quero que o que vou escribir sexa un berro de alerta: Se vostede, lector, ten conexións co goberno ou o exército, por favor 
trate de abrir unha investigación! 
Todo comezou cun xogo sinxelo: recortar diariamente dos xornais noticias curiosas (exemplo: «Cunha serpe golpeaba os asustados peóns», «Furioso combate de 40 cegoñas e 30 aguias», «un motociclista chocou cun cisne e morreu», etc.). 
De pronto, encontro o seguinte encabezado: «Cen nenos mortos por un mal descoñecido», «Río de Xaneiro. Excélsior 10 de marzo de 1962. (A.P.): Cen nenos faleceron a causa dunha enfermidade descoñecida, di hoxe O Globo. O médico que os atendeu declarou que todos os nenos estaban deshidratados...». Lendo ese mesmo día , encontrei no O Universal seguinte: «Cen nenos mortos en Tampico». «Unha epidemia causou a morte de cen nenos. Crese que é gastroenterite. Non obstante, suponse tamén que foi a causa da calor porque todos estaban deshidratados. Un voceiro do Goberno 
informou que a epidemia foi dominada despois de declararse o estado de emerxencia...». Decidín recortar novas referentes á deshidratación de nenos. E comezou o arrepiante: Día a día ían morrendo nenos por deshidratación en todos estes casos atribuídos á calor. 

...

5 de novembro de 2020

Aforismos de Leonardo

429.- Cando a obra supera o xuízo do operador, este avanzará pouco. Pero cando o xuízo supera a obra, esta irá perpetuamente mellorando -se a cobiza do diñeiro non o impide. 


4 de novembro de 2020