31 de xullo de 2023

Vocabulario médico galego

xeración s.f. 1. Conxunto de funcións destinadas á formación dun novo ser, mediante o proceso de reproducción. 
2. Conxunto de individuos nacidos nun mesmo período de tempo, e polo tanto, de idade non moi diferente. 3. Período da vida entre o nacemento dun individuo e o dos seus fillos, na especie humana uns trinta anos. 4. En xenética, conxunto de individuos producto dun cruzamento. // X. alternante Reproducción sexual e asexual alternadas na mesma especie. / X. asexual Reproducción asexual. / X. endóxena Multiplicación que ten lugar dentro da membrana da célula nai. / X. espontánea Hipótese descartada na actualidade segundo a cal os seres vivos xeraríanse espontaneamente, sen procederen de ningún outro. / X. filial Conxunto de dúas xeracións, a primeira das cales (F1) procede do cruzamento de dous individuos desiguais, e a segunda (F2) do cruzamento de dous membros da primeira. / X. por esporas Reproducción que ten lugar pola producción de células xerminativas no interior do individuo proxenitor, as cales se separan e se desenvolven no exterior del. / X.sexual Reproducción pola unión de elementos masculinos e femininos. / X. vivípara Reproducción dos mamíferos, que se caracterizan porque as femias paren fillos vivos, tralo seu desenvolvemento no seo materno. xerador-a adx. e s. Xenitor, que xera. 


29 de xullo de 2023

COPLAS A LA MUERTE DE SU PADRE

COPLAS A LA MUERTE DE SU PADRE 
Jorge Manrique 
(1440-1478) 

25.- Aquél de buenos abrigo, 
amado por virtuoso 
de la gente, 
el maestre don Rodrigo 
Manrique, tanto famoso 
e tan valiente; 
sus hechos grandes e claros 
non cumple que los alabe, 
pues los vieron, 
ni los quiero hacer caros 
pues que el mundo todo sabe, 
cuáles fueron. 

28 de xullo de 2023

Inicio de LENDA DO VOADOR DE FLORES

LENDA DO VOADOR DE FLORES
Alejandro Dolina

Case todos os homes sensibles de Flores coñecían a Luciano, o voador. Sabía atender un posto de diarios na esquina de Boyacá e a avenida. Os seus apoloxistas pretenden que levantaba quiniela, feito que non lle consta para nada ao compilador destas historias. Polo demais, a través de todos os mitos de Flores, parece constante o afán de enaltecer o recordo dos heroes, atribuíndolles actividades relacionadas co xogo. Se é verdade o que se conta, Luciano voaba. As súas escasas fotografías móstrannolo livián e magro, aínda que carente de ás. Unha delas, que adoita utilizarse como proba do seu don, rexístrao ao costado dereito dun grupo numeroso e os seus pés aparecen no aire, a unha cuarta escasa do chan. Os escépticos atribúen este efecto a un truco fotográfico ou ben a un pequeno salto oportuno.
...

27 de xullo de 2023

Aforismos de Leonardo

556.- Polas arrincadas polo vento e arrastrando na súa carreira aos homes agarrados delas.

26 de xullo de 2023

24 de xullo de 2023

Vocabulario médico galego

xeotropismo 

s.m. Influencia que exerce a gravidade sobre os movementos ou sobre o crecemento dos organismos. 
É positivo se se orienta na dirección da terra e negativo se vai en sentido contrario. 

22 de xullo de 2023

COPLAS A LA MUERTE DE SU PADRE

COPLAS A LA MUERTE DE SU PADRE 
Jorge Manrique 
(1440-1478) 

24.- Las huestes innumerables, 
los pendones, estandartes 
e banderas, 
los castillos impugnables, 
los muros e baluartes 
e barreras, 
la cava honda, chapada 
o cualquier otro reparo, 
¿qué aprovecha? 
Cuando tú vienes airada 
todo lo pasas de claro 
con tu flecha. 

21 de xullo de 2023

Torneo Día do Xadrez

Primeira edición dun torneo que agardamos repetir no futuro e ir mellorando. Na celebración do Día Mundial do Xadrez o vencedor foi o xogador do Sporting Club Casino Marcos Martínez.

Durante este verán teremos algunha actividade mais; en agosto coa celebración do Torneo do Día da Xuventude (12 de agosto) e en setembro coa Copa González March que realizaremos no Casino, pero este ano na sede prinicpal na rúa Real.

A clasificación final foi a seguinte:

1 MARCOS MARTINEZ, 1900 5 15.0 5 8.5 15.0
2 IAGO SOTO, 1639 4 13.0 4 8.5 13.5
3 CARLOS CASTEDO, 1506 3 11.0 3 8.5 14.5
4 HECTOR RODRIGUEZ, 1400 3 9.0 3 7.5 10.5
5 OLIVER SANCHEZ, 1162 3 9.0 3 6.5 12.5
6 ALBERTO SANCHEZ, 1720 3 8.0 3 7.5 12.5
7 FRANCISCO GARCIA, 1677 2.5 7.5 2 9.0 15.0
8 JACOBO VIEITES, 1700 2.5 7.5 2 8.0 13.0
9 JOSE MANUEL ANDION, 1217 2.5 6.5 2 8.0 14.0
10 MARCO MARCOTE, 1200 2.5 6.5 2 6.0 9.0
11 DIEGO TIRAPU, 2 7.0 2 8.5 12.5
12 DIEGO GONZALEZ, 1 3.0 1 8.5 11.5
13 ADRIAN ROSENDE, 1 2.0 1 7.0 10.0
14 BREIXO GARCIA, 0 0.0 0 6.5 11.5

20 de xullo de 2023

Aforismos de Leonardo

555.- Ventos vertixinosos que levantan no aire masas de auga, trozos de árbores, corpos humanos.

19 de xullo de 2023

Día Mundial do Xadrez

Como anunciaramos hai uns días, este ano imos facer un pequeno torneo amigable coa idea de mantelo no futuro; o torneo do Día Mundial do Xadrez.

O 12 de decembro de 2019 a Asemblea Xeral da ONU proclamou o 20 de xullo como o Día Mundial do Xadrez para conmemorar a data da fundación da Federación Internacional de Xadrez (FIDE) en París en 1924. 

TORNEO DIA MUNDIAL DO XADREZ

Xoves 20 de xullo

20,30 horas

5 roldas a 5 minutos

Sen cota. O gañador recibirá unha taza cun motivo de xadrez.


18 de xullo de 2023

Inicio de O sátiro xordo

O Sátiro Xordo

Rubén Darío

Habitaba preto do Olimpo un sátiro, e era o vello rei da súa selva. Os deuses dixéranlle: "Goza, o bosque é teu; se un feliz bribón, persegue ninfas e soa a túa frauta". O sátiro divertíase.

Un día que o pai Apolo estaba tañendo a divina lira, o sátiro saíu dos seus dominios e ousou subir ao sacro monte e sorprender ao deus crinado. Este castigoulle tornándolle xordo como unha roca. En balde nas espesuras da selva chea de paxaros derramábanse os trinos e emerxían os arrullos. O sátiro non ouvía nada. Filomela chegaba a cantarlle sobre a súa cabeza enmarañada e coroada de pámpanos, cancións que facían deterse os arroios e arroibarse as rosas pálidas. El permanecía impasible, ou lanzaba as súas gargalladas salvaxes e saltaba lascivo e alegre cando percibía entre as polas algunha cadeira branca e rotunda que acariñaba o sol coa súa luz loura. Todos os animais rodeábanlle como a un amo a quen se obedece.

Á súa vista, para distraerlle, danzaban coros de bacantes acesas na súa febre tola, e acompañaban a harmonía, preto del, faunos adolescentes, como fermosos efebos, que lle acariñaban reverentemente co seu sorriso; e aínda que non escoitaba ningunha voz, nin o ruído dos crótalos, gozaba de distintas maneiras. Así pasaba a vida este rei barbudo que tiña patas de cabra.

...

17 de xullo de 2023

Vocabulario médico galego

xeotricose s.f. Micose producida por fungos do xénero Geotrichum, que causa lesións na boca, pulmóns, intestinos,  etc. 

15 de xullo de 2023

COPLAS A LA MUERTE DE SU PADRE

COPLAS A LA MUERTE DE SU PADRE 
Jorge Manrique 
(1440-1478) 

23.- Tantos duques excellentes, 
tantos marqueses e condes 
e varones 
como vimos tan potentes, 
di, muerte, ¿do los escondes 
e traspones? 
E las sus claras hazañas 
que hicieron en las guerras 
y en las paces, 
cuando tú, cruda, te ensañas, 
con tu fuerza las atierras 
e desfaces. 

14 de xullo de 2023

Inicio de O Furacán

O Furacán leva o teu nome

Jaime Bayly

Voume ir á cama contigo.

Isto é o primeiro que penso cando a vexo na penumbra e o fume da discoteca. É unha muller moi bela, máis nova que eu, de ollos chispeantes e nariz anguloso. Gústame como ninguén me gustou nunca. Abúrrome nunha esquina da barra tomando unha coca-cola. Acompáñame Sebastián, o meu amigo e, secretamente, o meu amante. Sebastián é actor de telenovelas e obras de teatro; a min coñécenme polo meu programa de televisión. A Sebastián gústalle bailar e por iso insistiu en traerme esta noite ao Nirvana, onde reúnese a xente guapa...


13 de xullo de 2023

Aforismos de Leonardo

554.- Tebras, vento, borrascas, diluvio, selvas incendiadas, choiva, o raio, os terremotos, desmoronamiento de montañas, arrasamiento de cidades.

12 de xullo de 2023

HISTORIA DA ARTE

No templo de Medinet Habu represéntase a Ramsés III en carro durante unha cazaría. O canon hase estilizado e sorprende a abundancia e precisión do detalle nos pliegues da indumentaria, a vexetación e os cabalos, cuxas crines están delineadas con minuciosidade. Estes pormenores recargan excesivamente a composición, pero o dinamismo conseguido debe interpretarse como un gran logro artístico.

A pintura e o relevo en Exipto despois do Imperio Novo

Durante este longo período de tempo mantivéronse as tradicións do Imperio Novo sen chegar a crearse talleres cun sinal propio. A influencia dos talleres tebanos mantívose con todo o peso dun pasado glorioso, emulando constantemente os modelos anteriores. Só durante a XXV dinastía, no período saíta, manifestouse o desexo de restituír a antiga arte exipcia cun espírito de renovación. Nas artes figurativas o relevo rehundido tivo unha das súas mellores manifestacións, reutilizando as técnicas do Imperio Novo, cun carácter verdadeiramente orixinal. Os sarcófagos saítas están labrados en bloques

de pedra dura maciza, con escenas cinceladas por un trazo suave que lles proporciona unha sutileza inigualable, tal como apréciase no sarcófago do sacerdote Tao (Museo do Louvre, París).

A aplicación do relevo rehundido ás superficies arquitectónicas volvería alcanzar gran beleza e depuración nos templos ptolemaicos de Edfú, Filae e Denderah.

11 de xullo de 2023

Día Mundial do Xadrez

Este ano imos iniciar un torneo que agardamos manter no futuro. O do Día Mundial do Xadrez.

Hai nin catro anos, o 12 de decembro de 2019, a Asemblea Xeral da ONU proclamou o 20 de xullo como o Día Mundial do Xadrez para conmemorar a data da fundación da Federación Internacional de Xadrez (FIDE) en París en 1924. Pero se pensas que xa existía antes estás no certo, viña sendo celebrada xa dende 1966 pola FIDE, pero sen a proclamación da ONU.

Na proclamación deste Día Mundial a ONU recoñeceu o xadrez como ferramente para mellorar a convivencia respectuosa entre todos os pobos.

TORNEO DIA MUNDIAL DO XADREZ

Xoves 20 de xullo

20,30 horas

5 roldas a 5 minutos

10 de xullo de 2023

Vocabulario médico galego

xeonllos.m. Rexión da extremidade inferior que comprende a articulación media da perna, entre o fémur e a tibia, e as partes brandas que a rodean. // X. de Brodie Sinovite crónica que lle afecta á articulación do xeonllo, 
á que lle dá un aspecto mol e polposo. 

8 de xullo de 2023

COPLAS A LA MUERTE DE SU PADRE

COPLAS A LA MUERTE DE SU PADRE 

Jorge Manrique 
(1440-1478) 
22.- E los otros dos hermanos, 
maestros tan prosperados 
como reyes, 
que a los grandes e medianos, 
trujieron tan sojuzgados 
a sus leyes; 
aquella prosperidad 
que en tan alto fue subida 
y ensalzada 
¿qué fue sino claridad 
que cuando más encendida 
fue amatada? 

7 de xullo de 2023

Cousas da IA

Cada vez empregamos mais a IA para redectar ou facer imaxes, pero tanto nas redaccións como nas imaxes aínda falla bastante.

Aqui traemos un exemplo desta imaxe onde a IA decidiu colocarlle á señora un brazo tipo culturista nunha posición extraña que parece estar facendo un corte de mangas... PERO e isa outra man? ou polo menos tres dedos que xurden por aí...

Isto irá mellorando seguro e en pouco tempo as imaxes serán moito mais reais.

6 de xullo de 2023

Aforismos de Leonardo

553.- E quizá penses poder reprocharme o figurar os trazos que marca no aire o movemento do vento, tendo en conta que o vento é cousa invisible. A isto responderei que non é o movemento do vento, senón o das cousas que o vento leva en si as que ven no aire. 

5 de xullo de 2023

HISTORIA DA ARTE

As escenas de loitas

Nos templos, construídos para a gloria das divindades, introdúcense tamén escenas de exaltación da realeza. Incorpóranse composicións de carácter histórico nas que se relatan os acontecementos importantes como o recibimento de cortes estranxeiras e as fazañas heroicas dos faraóns en loita contra estranxeiros. A arte faise eco da seguridade e o orgullo do país. O tema do faraón en carro de combate guiado por cabalos é moi frecuente a partir da XVIII dinastía -o carro foi introducido polos hicsos-.

Os faraóns tutmósidas converten os templos en colosais «pantallas» nas que se inscriben grandes relevos para reafirmar o papel tutelar do rei. No templo de Amón, en Karnak, un gran relevo representa a Tuthmosis III aniquilando aos seus inimigos, cun xesto similar ao que aparecía na paleta de Narmer da I dinastía. O faraón maniféstase impoñente fronte ás hostes inimigas, representadas en reducidas dimensións, mentres a escritura jeroglífica corrobora o número de prisioneiros e o botín conseguido. A escena repetirase sucesivamente, representando aos faraóns nas súas campañas de conquista.

Máis tarde, Ramsés II encargarase de utilizar todas as superficies posibles en paramentos e fustes de columnas para deixar constancia dos seus triunfos bélicos ou cazarías. En relevos como o da sala hipóstila do templo de Luxor, Ramsés II fixo representar a batalla de Kadesh contra os hititas. Foi a primeira gran composición.

4 de xullo de 2023

Viños e queixos

Galicia recoñécese polos seus viños, especialmente os brancos. Ao longo da historia, valoráronse viños como O Ribeiro e o Amandi dende a época romana. Posteriormente, xurdiron outros viños destacados como o Albariño e o Godello de O Barco de Valdeorras. Nos últimos tempos, houbo unha expansión na produción de viños en Galicia, o que levou a que se aprecie a súa calidade por un mercado cada vez máis esixente.

Esta expansión beneficiou tanto aos viticultores, mellorando o seu traballo e nivel de vida, como aos consumidores, quen teñen unha ampla variedade de viños para elixir. Destácan varias zonas específicas de Galicia e os viños característicos de cada unha. Ademais aumentou a importancia da calidade na elección de viños por parte dos peregrinos que chegan a Santiago de Compostela, que desexan gozar dunha comida abundante acompañada de viños con denominación de orixe.

Neste contexto, destaca a harmonía entre os diferentes viños da rexión e os lugares onde se poden gozar, como tabernas e restaurantes. E loxicamente está a recomendación de acompañar os pratos con queixos locais, como os cremosos de Arzúa-Ulloa ou o de Tetilla, sen esquecer os de San Simón da Costa e o Cebreiro.

3 de xullo de 2023

Semana de xadrez de balde

Dende hoxe luns ata o venres teremos unha actividade gratuita de xadrez no Centro Comercial Los Rosales. 

Será ás 19,00 horas e cada día consistirá nunha pequena clase e despois un torneo de partidas a cinco minutos.

Rematará a actividade sobre as 20,30.

2 de xullo de 2023

Lou Carrigan

Baixo este pseudónimo atópase o escrito Antonio Vera Ramírez (Barcelona, ​​2 de xullo de 1934) que seguramente non coñezas pero que ten máis de 1.000 novelas curtas, escritas case todas elas baixo o nome de Lou Carrigan, que empregaba para escribir novelas policiais, de aventuras, de terror, western e ciencia ficción. 

A maioría das súas obras formaron parte de coleccións de novela curta e barata que tiveron forte presencia en España. Algunha delas foi levada ao cine.

En España apareceron moitas na colección Bolsilibros de Bruguera.


1 de xullo de 2023

COPLAS A LA MUERTE DE SU PADRE

COPLAS A LA MUERTE DE SU PADRE 

Jorge Manrique 
(1440-1478) 
21.- Pues aquel gran Condestable 
maestre que conoscimos 
tan privado, 
non cumple que dél se hable, 
mas sólo cómo lo vimos 
degollado. 
Sus infinitos tesoros, 
sus villas e sus lugares, 
su mandar, 
¿qué le fueron sino lloros? 
¿qué fueron sino pesares 
al dejar?