29 de febreiro de 2012

Aforismos de Francisco: Desorden formal

Os prefacios e introducións dos libros antigos e consagrados están mal denominados. Unha visión superior escribiunos, unha mentalidade allea que posúe a manifesta impresión de que ese libro forma parte do programa literario das nosas ilustres escolas ou o seu notorio contido por forza foi comentado nalgún memorable xantar das nosas vidas.

Pois non é así, e eses prefacios non son prefacios, sinon compendios; e esas mal chamadas introduccións, finalizacións, e como tal deben ir nas derradeiras páxinas.

Os libros modernos non teñen xeralmente prefacios, e se os tivesen, por estratexia comercial, dudo moito que desvelasen a morte de ningúnha personaxe.

28 de febreiro de 2012

Lectura II

Como mellorar a concentración?

A boa concentración na lectura, ou a capacidade de manter a túa atención pendente do que a túa queres, vese especialmente estimulada polas novas técnicas de velocidade e comprensión que estiveches aprendendo. Suxestións para mellorar a concentración:
-Preparate antes de empezar a ler.
-Evita as distraccións externas.
-Localiza o lugar adecuado.
-Elimina interrupcións planeadas.
-Elimina as distraccións sonoras.
-Atopa o momento adecuado.
-Márcache obxectivos (principio, centro e final).
-Reduce as distraccións internas.
-Non dés máis longas ás cousas. fainas agora.
-Controla as túas inquietudes.
-Ponche unha disciplina.
-Entusiásma co que les.
-Descansa adecuadamente. 50 minutos de estudo 10 de descanso.

26 de febreiro de 2012

Pé das Burgas

De Francisco Álvarez de Nóvoa

Unha mañá atopárono afogado os botes dos muiños, baixo da Espelunca, e inda tiña o carís risoño, radiante, do que chega a coller coas mans a bolboreta dun querido soño.
¡O louco! dicía a xente, non sei se en burlas ou veras, atopou o camiño!...
E tiñan razón: moitas veces o camiño da ventura escomeza na morte.

Francisco Álvarez de Nóvoa, nado en Granada o 11 de xuño de 1873 e finado en Ourense o 13 de xuño de 1936, foi un xornalista e escritor galego. Galipedia.

25 de febreiro de 2012

20.000 leguas de viaxe baixo os mares (LXIII).

-Para gobernar este barco a estribor ou a babor, para movelo, nunha palabra, nun plano horizontal, sírvome dun temón ordinario de ancha pa, fixado á traseira do codaste, que é accionado por unha roda e un sistema de poleas. Pero podo tamén mover ao Nautilus de abaixo arriba e de arriba abaixo, é dicir, nun plano vertical, por medio de dous planos inclinados unidos aos seus flancos sobre o seu centro de flotación. Trátase duns planos móbiles capaces de adoptar todas as posicións e que son manobrados desde o interior por medio de poderosas pancas. Se estes planos mantéñense paralelos ao barco, este móvese horizontalmente. Se están inclinados, o Nautilus, impulsado pola súa hélice, sobe ou baixa, segundo a disposición da inclinación, seguindo a diagonal que me interese. Se desexo, ademais, regresar máis rapidamente á superficie, non teño máis que embragar a hélice para que a presión da auga faga subir verticalmente ao Nautilus como un globo henchido de hidróxeno elévase rapidamente no aire.
-Magnífico, capitán! Pero como pode o temoneiro seguir o rumbo que lle fixa vostede no medio da auga?
-O temoneiro está aloxado nunha cabina de vidro con cristais lenticulares, que sobresae da parte superior do casco do Nautilus.
-Cristais? E como poden resistir a tales presións ?
-Perfectamente. O cristal, por fráxil que sexa aos choques, ofrece, con todo, unha resistencia considerable. En experiencias de pesca con luz eléctrica feitas en 1864 nos mares do Norte, viuse como placas de vidro dun espesor de sete milímetros unicamente, resistían a unha presión de dezaseis atmosferas, mentres deixaban pasar potentes radiacións caloríficas que lle repartían desigualmente a calor. Pois ben, os cristais de que eu me sirvo teñen un espesor non inferior no seu centro a vinte e un centímetros, é dicir, trinta veces máis que o daqueles.
-Ben, debo admitilo, capitán Nemo; pero, en fin, para ver é necesario que a luz horade as tebras, e eu pregúntome como no medio da escuridade das augas...
-Nunha cabina situada na parte traseira está aloxado un poderoso reflector eléctrico, cuxos raios iluminan o mar até unha distancia de media milla.
-Magnífico, capitán! Agora explícome esa fosforescencia do suposto narval que tanto ha intrigado aos sabios. E xa postos... desexaría saber se a abordaxe do Scotia polo Nautilus, que tanto deu que falar, foi ou non o resultado dun choque fortuíto.
-Absolutamente fortuíto. Eu navegaba a dous metros de profundidade cando se produciu o choque, que, como puiden ver, non tivo graves consecuencias.
-En efecto. Pero e o seu encontro co Abraham Lincoln?
-Señor profesor, síntoo por un dos mellores navíos da valente mariña americana, pero fun atacado e houben de defenderme. Con todo, limiteime a pór á fragata fóra de combate. Non lle será difícil reparar as súas avarías no porto máis próximo.
-Ah!, comandante -exclamei con convicción-, o seu Nautilus é verdadeiramente marabilloso.
-Si, señor profesor -respondeu con auténtica emoción o capitán Nemo-, e para min é como un órgano do meu propio corpo. O home está sometido a todos os perigos que sobre el se ciernen a bordo de calquera dos vosos barcos confiados aos azares dos océanos, na superficie dos cales se ten como primeira impresión o sentimento do abismo, como dixo tan xustamente o holandés jansen, pero por baixo da súa superficie e a bordo do Nautilus o home non ten ningún motivo de inquietude. Non é de temer nel deformación algunha, pois o dobre casco deste barco ten a rixidez do ferro; non ten aparellos que poidan fatigar os movementos de abalo e cabeceo aquí inexistentes; nin veas que poida levar o vento; nin caldeiras que poidan estalar pola presión do vapor; nin riscos de incendio, posto que todo está feito con ferros de aceiro; nin carbón que poida esgotarse, posto que a electricidade é o seu axente motor; nin posibles encontros, posto que é o único que navega polas augas profundas; nin tempestades a desafiar, xa que a algúns metros por baixo da superficie reina a máis absoluta tranquilidade. Si, este é o navío por excelencia. E se é certo que o enxeñeiro ten máis confianza no barco que o construtor, e este máis que o propio capitán, comprenderá vostede a confianza con que eu abandónome ao meu Nautilus, posto que son á vez o seu capitán, o seu construtor e o seu enxeñeiro.
Transfigurado polo ardor da súa mirada e a paixón dos seus xestos, o capitán Nemo dixera isto cunha elocuencia irresistible. Si, amaba ao seu barco como un pai ama ao seu fillo. Pero isto expuña unha cuestión, indiscreta talvez, pero que non puiden resistirme a formularlla.
-É, pois, enxeñeiro, capitán Nemo?
-Si, señor profesor. Fixen os meus estudos en Londres, París e New York, no tempo en que eu era un habitante dos continentes terrestres.
-Pero como puido construír en segredo este admirable Nautilus?
-Cada unha das súas pezas, señor Aronnax, chegoume dun punto diferente do Globo con diversos nomes por destinatario. A súa quilla foi forxada en Lle Creusot; a súa árbore de hélice, en Pen e Cía., de Londres; os ferros do seu casco, en Leard, de Liverpool; a súa hélice, en Scott, de Glasgow. Os seus depósitos foron fabricados por Cail e Cía., de París; a súa maquinaria, por Krupp, en Prusia; o seu espolón, polos talleres de Motala, en Suecia; os seus instrumentos de precisión, por Hart Irmáns, en New York, etc., e cada un destes provedores recibiu os meus planos baixo nomes diversos.
-Pero estas pezas separadas houbo que montalas e axustalas -dixen.
-Para iso, señor profesor, establecera eu os meus talleres nun illote deserto, en pleno océano.
Alí, os meus obreiros, é dicir, os meus bravos compañeiros, aos que instruín e formei, e eu, acabamos o noso Nautilus. Logo, unha vez terminada a operación, o lume destruíu toda pegada do noso paso polo illote, ao que faría saltar de poder facelo.
-Así construído, parece lóxico estimar que o prezo de custo deste buque debeu ser cuantiosísimo.
-Señor Aronnax, un buque de ferro custa mil cento vinte e cinco francos por tonelada. Pois ben, o Nautilus despraza mil cincocentas. O seu custo elevouse, pois, a un millón seiscentos oitenta e sete mil cincocentos francos; a dous millóns co seu mobiliario e a catro ou cinco millóns coas obras de arte e as coleccións que contén.
-Unha última pregunta, capitán Nemo.
-Diga vostede.
-É vostede riquísimo, non?
-Inmensamente, señor profesor. Eu podería pagar sen dificultade os dez mil millóns de francos a que ascende a débeda de Francia.
Mirei con fixeza ao estraño personaxe que así me falaba. Abusaba seica da miña credulidade? O futuro habería de dicirmo.

24 de febreiro de 2012

Lectura I

Ler implica elementos tanto físicos como mentais. Respecto dos elementos mentais diremos que o termo lectura será para nós sinónimo de comprensión. Respecto dos elementos físicos diremos que o movemento dos ollos na lectura consiste en tres actividades:

1. A fixación. Ten lugar cando os teus ollos detéñense. É o momento en que se le.

2. Os movementos bruscos. Se observas os ollos dalgunha persoa que está a ler, verás que os movementos non son suaves senón que o ollo vai a saltos.

3. A varrida de retorno. Cando os ollos alcanzan o final da liña, pasan á seguinte realizando este terceiro movemento.

Como len os bos lectores? 
Os lectores eficientes len o material aproximadamente de 3 a 5 veces máis rápido que o lector medio. Teñen un movemento dos ollos suave e rítmico mentres van avanzando ao longo do material, con poucas regresións (ou relecturas do material). Os seus ollos sempre están no lugar previsto, no canto de ir vagando pola páxina. Tamén teñen unha ampla zona de enfoque sobre as palabras. Reduciron o seu nivel de subvocalización (dicirse a eles mesmos a palabra) a un mínimo. Teñen un enfoque flexible e sistemático para moitos tipos diferentes de material, así como boa concentración e memoria.

Como len os malos lectores? 
Len todo á mesma velocidade. Pero hai que adaptar a velocidade ao nivel de dificultade.

Realizan movementos ineficientes dos ollos.

Regresións innecesarias: volven atrás para reler material que xa leran

Movementos arrítmicos: saltan os seus ollos ao redor da páxina, especialmente cando están cansos

Varridas de retorno defectuosas: cando terminan unha liña, non volven rapidamente á primeira palabra da seguinte

Pouca superficie de fixación: perciben só 4 palabras cada vez que os seus ollos fíxanse

Subvocalizan. Dinse as palabras segundo van léndoas

Mala concentración. Pensan noutras cousas cando len.

23 de febreiro de 2012

Aforismos de Leonardo

46.- A esperanza e o desexo de repatriarse e volver ao primitivo estado, é como a luz para a bolboreta; o home, con perpetuo desexo, aspira a nova primavera, a un novo estado, a próximos meses e a novos anos; e cando chegan as cousas desexadas é demasiado tarde, e o home advirte que aspira así á súa ruína. 

22 de febreiro de 2012

21 de febreiro de 2012

Antroidada

O Entroido é o rei,
o rei da creación,
cando él vai chegando
todos perden a razón

20 de febreiro de 2012

19 de febreiro de 2012

Antroidada

Vimos vestidos de Entroido
e pasámolo moi ben
vinde vós tamén connosco
pasarédelo tamén

18 de febreiro de 2012

20.000 leguas de viaxe baixo os mares (LXII).

-Logo, a menos que non encha por completo o Nautilus, non vexo como pode conseguir levalo ás profundidades.
-Señor profesor, respondeu o capitán Nemo, non hai que confundir a estática coa dinámica, se non quere un exporse a erros graves. Costa moi pouco alcanzar as baixas rexións do océano, pois os corpos teñen tendencia á profundidade. Siga vostede o meu razoamento.
-Escóitolle, capitán.
-Cando me expuxen o problema de determinar o aumento de peso que había que dar ao Nautilus para mergullalo, non tiven que preocuparme máis que da redución de volume que sofre a auga do mar a medida que as súas capas van facéndose máis profundas.
-É evidente.
-Agora ben, se é certo que a auga non é absolutamente incompresible, non o é menos que é moi pouco compresible. En efecto, segundo os cálculos máis recentes, esta compresión non é máis que de catrocentas trinta e seis diezmillonésimas por atmosfera, ou o que é o mesmo, por cada trinta pés de profundidade. Se quero descender a mil metros, terei que ter en conta a redución do volume baixo unha presión equivalente á dunha columna de auga de mil metros, é dicir, baixo unha presión de cen atmosferas. Dita redución será nese caso de catrocentas trinta e seis cenmilésimas. Consecuentemente, deberei aumentar o peso até mil cincocentas trece toneladas e setenta e sete centésimas, en lugar de mil cincocentas sete toneladas e dúas décimas. O aumento non será, pois, máis que de seis toneladas e cincuenta e sete centésimas.
-Tan só?
-Tan só, señor Aronnax, e o cálculo é facilmente verificable. Agora ben, dispoño de depósitos suplementarios capaces de embarcar cen toneladas. Podo así descender a profundidades considerables. Cando quero subir e aflorar á superficie, bástame expulsar esa auga, e baleirar enteiramente todos os depósitos se desexo que o Nautilus emerxa na súa décima parte sobre a superficie da auga.
A tales razoamentos apoiados en cifras nada podía eu obxectar.
-Admito os seus cálculos, capitán -respondín-, e mostraría mala fe en discutilos, posto que a experiencia dálle razón cada día, pero témome que agora nos achamos en presenza dunha dificultade real.
-Cal?
-Cando se ache vostede a mil metros de profundidade, as paredes do Nautilus deberán soportar unha presión de cen atmosferas. Se nese momento decide vostede baleirar os seus depósitos suplementarios para alixeirar o seu barco e remontar á superficie, as bombas terán que vencer esa presión de cen atmosferas ou, o que é o mesmo, de cen quilogramos por centímetro cadrado. Pois ben, iso esixe unha potencia.
-Que só a electricidade podía darme -apresurouse a dicir o capitán Nemo-. Repítolle que o poder dinámico da miña maquinaria é case infinito. As bombas do Nautilus teñen unha forza prodixiosa, o que puido vostede comprobar cando viu as súas columnas de auga precipitarse como un torrente sobre o Abraham Líncoln. Por outra banda, non me sirvo dos depósitos suplementarios máis que para alcanzar profundidades medias de mil cincocentos a dous mil metros, co fin de protexer os meus aparellos. Pero cando teño o capricho de visitar as profundidades do océano, a dous ou tres leguas por baixo da súa superficie, emprego manobras máis longas, pero non menos infalibles.
-Cales, capitán?
-Isto obrígame naturalmente a revelarlle como se manexa o Nautilus.
-Estou impaciente por sabelo.

17 de febreiro de 2012

¿OTRA? PERO ¿ME ESTÁS VACILANDO?


Hace unos días leía en Facebook una noticia realmente inquietante: Stephanie Meyer piensa seguir con la saga Crepúsculo.

Calma y tranquilidad, fans de los vampiros fosforescentes. Haced el favor de guardar los cuchillos porque no voy a ponerme a criticar la saga. ¿Para qué? Muchos lo han hecho antes que yo —no tantos como la han encumbrado, lo que no mejora mi fe en la humanidad, pero eso es otra historia— y, en realidad, hacer crítica literaria ni me gusta, ni entra en mis planes. Al menos de momento. Siempre puedo cambiar de opinión, si la ocasión lo merece.

Pero al hilo de esa noticia, sí me gustaría hacer mías las palabras de uno de los participantes del desvarío que siguió a la publicación de la noticia: ¿Es absolutamente necesario que lo haga? ¿No hay otra opción?

Independientemente de que esas preguntas llevaran a una divagación gore festiva, capaz de hacer dudar de la salud mental de los que participamos en ella, en lugar de a un sesudo debate sobre el tema, para mí quien lo preguntó dio en el clavo: ¿no hay más opciones? ¿En serio? ¿No se te ocurre otra cosa? Yo qué sé: zombies que no se pudren y que huelen a perfumes florales, fantasmas que siguen en la tierra por sus votos de castidad. Lo que sea. Cualquier cosa. Pero ¿por qué continuar algo que ya está acabado?

A ver, no me malinterpretéis: como ya he dicho muchas veces, defiendo el derecho del escritor a forrarse con su obra, con independencia de la calidad de ésta. Y, en el caso concreto de esta dichosa saga, por muy mala que sea, ha conseguido que un montón de crías que no habían leído en su vida, se tragaran varios tochos cuasi enciclopédicos. Y, a lo mejor, si los dioses son propicios, alguna de ellas ha leído algo más después de eso. Sólo por eso, merece un cierto respeto, aunque sea distante.

Pero hay cosas que me sacan de mis casillas, y ahora mismo hablo desde el puro punto de vista del lector. Odio que se prolongue innecesariamente una historia que se ha dado por finalizada. Lo odio incluso cuando se trata de autores que me gustan, y con historias con las que he disfrutado muchísimo.

Y conste que entiendo el punto de vista del autor y el editor, que no quieren matar a la gallina de los huevos de oro. Yo tampoco querría si estuviera en su lugar. Supongo. No lo sé. Ya he dicho alguna vez que las historias son lo que son: algunas nacen para ser relatos, otras para ser novelas y otras necesitan varios libros para contarse enteras. Y no me importa lo que el autor elija. No rechazo las "n-logías" por sistema, como tampoco rechazo los relatos cortos. Ni como escritora, ni como lectora.

Lo que me joroba —y me joroba mucho— son las historias que se alargan hasta el infinito sólo con el más o menos noble motivo de seguir forrándose a costa de ellas. Me gustan las historias que empiezan, que crecen y que llega un punto en que terminan. Me da igual que terminen en cien páginas o en cien millones, pero me gusta que el autor sepa lo que va a hacer con su historia y que sepa que la va a terminar. Que sepa hasta dónde quiere llegar, sin alargar el camino artificialmente con vueltas y más revueltas. Y me gusta que cuando las historias están terminadas se queden ahí. Cuando se vuelve sobre algo que ya se ha cerrado para contar lo que les ha pasado a los protagonistas con sus hijos/nietos/mascotas (táchese lo que no proceda), me dan ganas de matar a alguien.

Claro que es el mundo que el autor ha creado, y son sus personajes, y tiene derecho a hacer lo que le dé la real gana con ellos. Por supuesto. Y yo, como lectora, tengo todo mi derecho a mandarlo al conco sin pestañear. Porque una cosa es que me venda una historia larguísima, que me parece estupendo —eh, él no tiene la culpa de haber imaginado algo tan largo— y otra que pretenda que siga algo que ha prolongado artificialmente sólo porque los lectores acogimos la primera novela dando palmas con las orejas. No, nene, no. Paso. Me vendes la primera, empieza y termina y yo soy feliz y espero ansiosa que escribas otra cosa. Pero si después me dices que, bueno, que has pensado que igual podría haber una segunda para explicar cosas del primera que bueno, que igual no han quedado claras, o porque, en realidad, no se resolvió, sólo pensaste que lo hizo, pues igual pico. Eso sí: a la tercera me acuerdo de tus ancestros.

Porque si pensaste al acabar la primera novela que quizá podías seguirla y la cerraste más o menos en falso, dejando una puerta abierta por si sonaba la flauta (ya sabéis, como en las películas de terror, que matan al monstruo pero luego aparece una mano putrefacta saliendo de la tierra en plan susto y tal), pues me cuela. Pero si me has contado una historia entera, y luego pretendes volver a abrirla, como quien abre una herida sana y ya curada, pues paso de leértela. No me gusta que me hagan trampa, y como lectora me siento estafada. Es como si me dijeras: «Eh, no tengo más ideas y ésta ha gustado. Lo hago por forrarme a tu costa, no puedes culparme». Y no, no puedo. 

Pero tampoco tengo por qué permitirlo.

Por supuesto, es decisión del autor hacer lo que quiera. Es su decisión ser legal y cerrar sus historias cuando procede y pasar a otro proyecto, como lo es alargarlas innecesariamente. Pero claro, también los lectores deciden. Y habrá a quien no le moleste que una saga se prolongue hasta el infinito, hasta que el autor muera, hasta que los dioses sean propicios o hasta que caigan las ventas, lo que quiera que suceda antes. Y esa gente seguirá comprando, y seguirá disfrutando de una auténtica historia interminable, y será feliz. Y el autor y la editorial también serán felices porque seguirán vendiendo y ganándose el cocido. Pero estoy segura de que tiene que haber lectores como yo, que después de un número indeterminado de libros sin que la historia parezca tener un final, pierden la paciencia y dejan de leer. Y no puedo hablar por los demás, pero yo soy muy rencorosa, y probablemente dejaré de leerle esa saga, y cualquier otra que esté por venir.

Ya sabéis: «Si me engañas una vez, culpa tuya; si me engañas dos, culpa mía».

16 de febreiro de 2012

Aforismos de Leonardo

45.- Pensa, oh lector!, o que podemos crer dos nosos antepasados cando pretenderon definir o que é a alma e a vida, cousas indemostrables, porque non son cousas que a experiencia pode claramente coñecer e probar, xa que durante tantos séculos foron ignoradas ou falsamente cridas.

15 de febreiro de 2012

Aforismos de Francisco: Destino

¿Despois da tempestade sempre ven a calma? Físicamente falando, si. Alo menos dende a existencia da Terra ata os nosos días esa regra sempre se cumpriu.

Pero houbo longas épocas de tormentas que duraron longas xeracións de seres vivos, os cales non podían permitirse esperar na escura cova a que amainase: Eles non verían o sol, pero non por iso iban privar á súa descendencia dese deleite.

No mundo humano a motivación principal difere das de outro seres en que non só sentimos placer por sobrevivir, senón que nos gusta facer máis cousas. Aínda que son infinidade as cousas que nos gustan, estas cambian de un día para outro e a súa importancia sube e baixa coma unha montaña rusa. A supervivencia convertiuse nun placer per se. Ter fillos convertiuse nun gusto que ven e vai e sube e baixa. Non representa a mesma motivación que fai dez mil anos, cando eramos algo máis animais, pero coas ideas máis claras.

Pensar que tras a enfermidade so pode vir a sanación, é un determinismo perigoso. Porque considerando a morte unha sanación, esta pode chegar tanto agora coma nun momento no que xa toca por contrato vital xenérico ficar baixo terra.

O tempo curao todo. ¿Pero, é que o paso do tempo non é unha lenta morte?
¿Seguimos crendo nun destino escrito para nos?

14 de febreiro de 2012

IRMAUS - Canción

Letra: Celso E. Ferreiro

Camiñan o meu rente moitos homes,
non os ceñezo. Sonme estranos.

Pero tí que te alcontras alá lonxe,
mais alá dos desertos e dos lagos,
mais alá das sabanas e das illas,
coma un irmau che falo.

Si é tua a miña noite,
si choran os meus ollos o teu pranto,
si os nosos soños son iguales,
coma un irmáu che falo.

Anque as nosas palabras sexan distintas
e tí negro i eu branco,
e tendo semellantes as feridas,
coma un irmáu che falo.

Por enriba de tódalas fronteiras,
por enriba de muros e valados,
si os nosos berros son igoales,
coma un irmáu che falo.

Común témo-la patria,
común a loita ambos,
a miña amu che dou,
coma un irmáu che falo.

Se sintes en probeza,
se sofres inxusticia,
se cheo de rabexa
encirras á cobiza
do teu peito o can,
pra tí chea de forza
vai miña mau, irmán.

12 de febreiro de 2012

Novo libro de Xabier Cordal

Xerais, dentro da súa colección de poesía, publica este mes de febreiro "transmuta", unha serie de textos nos que a morte da nai é o punto de partida. Detrás da morte a mutilación da posguerra; a que incapacitou miles de corpos para comprender e xulgar a propia historia. Na viaxe que deliña este libro van confluíndo as palabras do pánico e do illamento, do silencio amoroso, as diversas caras da alienación, as do combate, e toman por fin terra. Logo de dez anos inédita, non deixamos de sentir a voz de Xabier Cordal (A Coruña, 1965): o brillo e a potencia da súa escrita xa o converteran nun dos nomes máis influentes na poesía galega do XXI. Abre transmuta unha porta azul ao tempo descoñecido, ao gume da intelixencia. E mostra a posibilidade de sermos libres, mesmo na época máis escura, cando se asume o poder de modificar todo discurso. De virar o corazón á herdanza.

11 de febreiro de 2012

20.000 leguas de viaxe baixo os mares (LXI).

13. Algunhas cifras
Un instante despois, achabámonos sentados nun diván do salón, cun cigarro na boca. O capitán mostrábame un debuxo co plano, a sección e o alzado do Nautilus. Comezou a súa descrición nestes termos:
-Velaquí, señor Aronnax, as diferentes dimensións do barco en que se acha. Como ve, é un cilindro moi alargado, de extremos cónicos. Ten, pois, a forma dun cigarro, a mesma que foi xa adoptada en Londres en varias construcións do mesmo xénero. A lonxitude deste cilindro, de extremo a extremo, é de setenta metros, e o seu bao, na súa maior anchura, é de oito metros. Non está construído, pois, coas mesmas proporcións que os máis rápidos vapores, pero as súas liñas son suficientemente longas e a súa forma suficientemente prolongada para que a auga desprazada salga facilmente e non opoña ningún obstáculo á súa marcha. Estas dúas dimensións permitiranlle obter por un simple cálculo a superficie e o volume do Nautilus. A súa superficie comprende mil cen metros cadrados corenta e cinco centésimas: o seu volume, mil cincocentos metros cúbicos e dúas décimas, o que equivale a dicir que en total inmersión despraza ou pesa mil cincocentos metros cúbicos ou toneladas.
»Ao realizar os planos deste barco, destinado a unha navegación submarina, fíxeno coa intención de que en equilibrio na auga permanecese mergullado nas súas nove décimas partes. Por iso, en tales condicións non debía desprazar máis que as nove décimas partes do seu volume, ou sexa, mil trescentos cincuenta e seis metros e corenta e oito centímetros, ou, o que é o mesmo, que non pesase máis que igual número de toneladas. Isto obrigoume a non superar ese peso ao construílo segundo as citadas dimensións.
»O Nautilus componse de dous cascos, un interno e outro externo, reunidos entre si por ferros en forma de T, que lle dan unha extrema rixidez. En efecto, grazas a esta disposición celular resiste como un bloque, coma se fose macizo. As súas xuntas non poden ceder, adhírense por si mesmas e non polos seus remaches, e a homoxeneidade da súa construción, debida á perfecta montaxe dos seus materiais, permítelle desafiar os mares máis violentos.
»Estes dous cascos están fabricados con ferros de aceiro, cunha densidade con relación á auga de sete a oito décimas. O primeiro non ten menos de cinco centímetros de espesor e pesa trescentas noventa e catro toneladas e noventa e seis centésimas. O segundo, coa quilla que cos seus cincuenta centímetros de altura e vinte e cinco de ancho pesa por si soa sesenta e dúas toneladas, a maquinaria, o lastre, os diversos accesorios e instalacións, os tabiques e os virotillos interiores, ten un peso de novecentas sesenta e unha toneladas con sesenta e dúas centésimas, que, engadidas ás trescentas noventa e catro toneladas con noventa e seis centésimas do primeiro, forman o total esixido de mil trescentas cincuenta e seis toneladas con corenta e oito centésimas. Comprendeu?
-Comprendido.
-Así pois-proseguiu o capitán-, cando o Nautilus áchase á boia nestas condicións, unha décima parte do mesmo áchase fose da auga. Agora ben, se instalasemos uns depósitos dunha capacidade igual a esa décima parte, é dicir, cun contido de cento cincuenta toneladas con setenta e dúas centésimas, e éncheselles de auga, o barco pesará ou desprazará entón mil cincocentas sete toneladas e acharase en inmersión completa. E isto é o que ocorre, señor profesor. Estes depósitos están instalados na parte inferior do Nautílus, e ao abrir as chaves énchense e o barco queda a flor de auga.
-Ben, capitán, pero aquí chegamos á verdadeira dificultade. Que o seu barco poida quedar a flor de auga, compréndoo. Pero, máis abaixo, ao mergullarse máis, non se atopa o seu aparello submarino cunha presión que lle comunique un impulso de abaixo arriba, avaliada nunha atmosfera por trinta pés de auga, ou sexa, preto dun quilogramo por centímetro cadrado?
-Así é, en efecto.

10 de febreiro de 2012

Y TÚ, ¿POR QUÉ LEES?

Como soy una procrastinadora nata, algo que creo que ya he comentado en más de una ocasión, es difícil que no me pille el toro todas las semanas con la entrada para el blog. Lo raro sería que no me pillara; lo habitual es encontrarme el jueves por la noche delante del teclado y preguntándome quién diablos ha sido el impresentable que me ha robado el resto de la semana, y por qué, en el nombre de todos los dioses, ya va a ser viernes de nuevo y yo sin ninguna idea, gracias.

En resumidas cuentas, que estaba yo charlando con mi monocigótica buena después de ver un capítulo de la serie que seguimos últimamente para animarnos el oído con voces pecaminosas y, todavía con la resaca de escuchar esa imposible cantidad de armónicos, me di cuenta de que era jueves de nuevo. Bien, viernes, de hecho, porque las doce de la noche ya habían pasado hacía rato, entre risas y comentarios más o menos censurables para las orejas sensibles. A partir de ahí, la cosa fue más o menos así:

      —Nena, que es viernes y yo no tengo tema para el blog —escribí adjuntando un ceporro que indicaba muy claramente mi hastío.
      —Habla de Cumberbatch —sugirió mi compañera de armas y letras. Su ceporro no parecía hastiado, no. De hecho, misterios de la vida, aparentaba haber visto algo muy sabroso...
      —¿Otra vez? —pregunté, adjuntando de nuevo el mismo ceporro con aspecto de estar al borde de la muerte por tedio terminal. No porque esté hastiada del muchacho, no me entendáis mal. Pero es que creo que hasta las obsesiones menos censurables deben tener un límite—. ¿Te recuerdo que es un blog de fomento de la lectura, no de fomento del oído y la vista?
      —Bueno, pues habla de géneros literarios. De fantasía. Y di que te gusta Tolkien y que Martin Freeman va a participar en el Hobbit y blablablá, así, hábilmente, dejas caer que Cumberbatch le va a prestar su voz a Smaug, y a partir de ahí, pues ya te dejas llevar, si eso.

No era mala idea, la verdad. No era mala idea en absoluto. Pero, aunque presumo de ser tan irresponsable como el que más, a veces tengo algo parecido a una conciencia y entiendo —mal, pero lo entiendo— que no todo el mundo tiene que compartir nuestra última obsesión. Y es que es divertido hacer el pavo un rato, pero la gente no lo entiende porque, en su mayor parte, tiene la mala costumbre de tomarse demasiado en serio a sí misma. Y, ahora que lo pienso, este comentario también me daría pie a escribir una entrada, y muy larga, pero últimamente no estoy por darle armas al enemigo. Resulta aburrido en extremo cuando descubres que no saben qué hacer con ellas.
            
En fin, el caso es que, después de darle muchas vueltas, decidimos que, dado que este es, en principio, un blog de fomento de la lectura, no vendría mal hablar precisamente de eso: del fomento de la lectura. Y a eso voy… Más o menos, y tras mis divagaciones habituales, para qué negarlo.
            
Más de una vez me he preguntado qué lleva a que alguna gente devore libros como quien come pipas, y que otra se atreva a proclamar, con algo que se parece peligrosamente al orgullo, que no ha leído un libro en su vida. Y he llegado a la conclusión de que las respuestas son muchas y muy variadas, como todas las respuestas que importan en esta vida.
            
Para empezar, dudo que alguien lea por las campañas de fomento de la lectura del Gobierno, pero igual sirven para algo. No sé, no conozco a nadie que me diga: «Yo leo porque vi un anuncio que decía que los libros son mis amigos», pero también es verdad que no conozco a todo el mundo que lee. Alguno puede haber.
            
Sin embargo, sí creo que la gente lee porque lo aprendió de pequeño. Ese es mi caso, lo reconozco. La foto que veis por ahí es de la biblioteca de mis padres. La del salón, quiero decir. Hay tres más, una por habitación, y no cuento los cómics, que se han visto relegados a una estantería en el trastero por falta de espacio. Así que es fácil imaginar que en mi casa la lectura era algo tan cotidiano como la comida. La tele era, y sigue siendo, un aparato extraño que se encendía durante el servicio informativo y se olvidaba en cuanto terminaba y, en ocasiones muy contadas, para ver alguna serie, porque mis padres no tienen la fobia que tengo yo por el doblaje. Así que imagino que leo porque realmente nunca hubo otra opción para mí y bien que lo agradezco; porque siempre fue una parte más de la rutina diaria: te levantas, te lavas los dientes, te duchas y abres el libro mientras desayunas. Lo he visto toda mi vida, y tardé bastante en darme cuenta de que no era así para todo el mundo.
            
Otras veces algún profesor de literatura hace bien su trabajo y le da a algún alumno un libro que le entusiasma, y le deja con ganas de probar más lo que es eso de las letras impresas. También me ha pasado y, aunque yo ya estaba enganchada sin remedio a la lectura por aquel entonces, sí me sirvió para enamorarme de algunas novelas y algunos escritores que probablemente no habría leído de no ser por esa profesora.
            
Otras veces se llega a los libros de la forma más indirecta posible: a través de los medios audiovisuales. Todos hemos escuchado que la tele y el cine hacen que la gente no lea, pero ¿en realidad es cierto? Pues yo creo que no. Por ejemplo: ¿cuánto se han incrementado las ventas de Canción de Hielo y Fuego después de la serie? No sé la cifra exacta, pero seguro que muchísimo. Yo misma conozco al menos una docena de personas que han empezado a leer la saga a raíz de su adaptación televisiva, así que ni me atrevo a calcular el total. Otro ejemplo: leía el otro día una noticia que aseguraba que las ventas de las historias originales de Sherlock Holmes se han duplicado desde que se emite la serie de la BBC. Sí, justo esa serie de la que hablaba el otro día. Y lo comento, además de porque es un buen ejemplo, porque así tengo justificación para poner la foto de Cumberbatch, ¿qué pasa? Soy responsable, pero no tanto…
            
¿Más ejemplos? Venga, va. Hoy me siento generosa: Harry Potter, El Señor de los anillos, Millenium, Crepúsculo, El código da Vinci… Y reconozco que  ni yo soy inmune a este fenómeno. Lo último que he leído empujada por una película ha sido Déjame entrar de John Ajvide Lindqvist. Vi la fabulosa película sueca —la adaptación yanki no. Ni pienso verla, hasta ahí podíamos llegar— y cuando me enteré de que estaba basada en una novela salí corriendo a mi librería a encargarla. El relato de cómo la dependienta me dejó pasar tras el mostrador para que tecleara yo misma el nombre del autor tras varios intentos fallidos de captar mi deletreo es otra historia, aunque dice mucho de en lo que se han convertido los dependientes de librerías últimamente. ¿Dónde están esos libreros antiguos que sabían tanto, pero tanto de libros, que ir a comprar algo era una experiencia cultural en sí misma? ¿Dónde está esa gente que podía recomendarte lo que fuera, de cualquier género, y siempre acertaba con tus gustos? No lo sé, y me encantaría saberlo, en serio. Lo único que sé es que ahora tenemos dependientas monísimas, con una sonrisa deslumbrante y un uniforme que les sienta como un guante y que intentan encontrar —sin ningún éxito, claro— Déjame entrar en su base de datos, tecleando “déjame” sin tilde y con ge… En fin.
            
Total, que ahora podemos ponernos a discutir hasta la saciedad sobre si las adaptaciones son buenas o malas; sobre si los libros siempre son mejores que sus homónimos audiovisuales; sobre cómo tuvieron el descaro de no mostrar a Tom Bombadil o sobre el sexo de los ángeles. Pero lo cierto es que muchas de las últimas adaptaciones que se han hecho han empujado a la gente a comprarse los libros e incluso —los dioses nos protejan— ¡a leerlos! Para mí eso ya las convierte en buenas, qué queréis que os diga. No me importa el motivo por el que la gente lea: lo que me gusta es que lea. Vamos, cachorritos, ¿nunca habíais imaginado que yo sería una gran aficionada a la cita “El fin justifica los medios”? Venga ya, era fácil…
            
En resumen, que podemos seguir limitando el acceso a las series y las películas, claro, cómo no. Al fin y al cabo, no son cultura, sólo divertimento. Pero me callo ya, porque no tenía pensado venir a hablar del cierre de Megaupload, —aunque, por si acaso el FBI me lee en uno de estos barridos paranoicos que hacen por las redes en busca de gente que diga en voz alta que quiere más a mamá que a papá, que sepáis que me debéis cincuenta pavos, figurines. Y un par de ficheros de mi exclusiva propiedad que tenía subidos a mi cuenta Premium, ya puestos—, de los derechos de autor o de la madre que parió a la cabra. Venía a hablar del fomento de la lectura. Y si habéis llegado hasta aquí, al menos os habéis leído más de mil quinientas palabras. Probablemente sea más de lo que mucha gente lee en todo un año.
            

Y sin adaptación cinematográfica, ni nada.

9 de febreiro de 2012

Aforismos de Leonardo

44.- Isto aparecerache claro se observas como axitan os paralíticos e os entumecidos de frío os seus membros temblorosos, a súa cabeza e as súas mans, sen licenza da alma, a cal, con todo o seu esforzo, non podería impedilo. E iso ocorre así mesmo nos epilépticos e nos membros mutilados, por exemplo na cola dun lagarto separada do corpo do animal. 

8 de febreiro de 2012

Aforismos de Francisco: Polo camiño

Todo acontecemento non xera
Senón o principio doutro
E todo comezo non sobrevén
Senón do final do anterior.

Pódese dicir entón
Que todo término é un principio
E todo principio un final
Sexamos pois
Sempre orixen

7 de febreiro de 2012

Un novo xornal

Un novo medio abriu en Galicia. Praza Pública saltou á rede buscando dar unha nova voz informativa na nosa lingua e centrada na nosa realidade. Para alén da aposta editorial, o proxecto busca, nestes tempos de crise, un novo modelo de funcionamento, baseado no compromiso cos lectores. Novagalicia Banco, a incineradora do Irixo ou as últimas entrevistas a Díaz Pardo abriron o pano no primeiro día do medio.

Mais

6 de febreiro de 2012

Unha frase para empezar a semana

O verdadeiramente importante é aquilo que cada persoa leva no seu interior.  

Jack o Destripador.

5 de febreiro de 2012

Un estudo censa case 5.000 asociacións culturais activas fora das cidades

Que a cultura existe máis aló do monte Gaiás e da proliferación, agora presumiblemente no seu ocaso, de infraestruturas asociadas aos bancos e caixas demóstrao a existencia de case 5.000 asociacións activas nos concellos menores de 50.000 habitantes. Esa é, polo menos, a cantidade censada no informe A situación sociocultural dos concellos galegos de menos de 50.000 habitantes.

Os datos, recollidos nun traballo de campo realizado entre o 10 de outubro de 2008 e o 10 de febreiro de 2009 e que abarca 273 municipios, constatan exactamente 4.955 agrupacións. Delas, un 24,2% aparecen definidas como "asociacións culturais ou centros socio recretaivos con actividades culturais". Despois figuran as asociacións de veciños (16,3%), as musicais ou corais (10,4%) e os clubs deportivos (10,1%). Con menos presenza, pero igualmente determinantes para mapear o tecido asociativo do país, son mencionadas as organizacións de mulleres, cívicas ou xuvenís, e os grupos de danza.

4 de febreiro de 2012

20.000 leguas de viaxe baixo os mares (LX).

-Como! Ten vostede un bote? -preguntei asombrado.
-Así é. Unha excelente embarcación, lixeira e insumerxible, que nos serve para pasearnos e para pescar.
-Pero entón, cando queira embarcarse nel estará obrigado a volver á superficie do mar, non?
-Non. O bote está adherido á parte superior do casco do Nautilus, aloxado nunha cavidade disposta nel para recibilo. Ten ponte, está absolutamente impermeabilizado e áchase retido por sólidos pernos. Esta escala conduce a unha abertura practicada no casco do Nautilus, que comunica con outra similar no costado do bote. Por esa dobre abertura é pola que me introduzo na embarcación. Péchase a do Nautilus, pecho eu a do bote por medio de parafusos a presión, longo os pernos e entón o bote sobe cunha prodixiosa rapidez á superficie do mar. Logo abro a escotilla da ponte, coidadosamente pechada até entón, poño o mastro, izo a vela ou collo os remos, e estou listo para pasearme.
-Pero como regresa vostede a bordo?
-Non son eu o que regresa, señor Aronnax, senón o Nautilus.
-A unha orde súa?
-Así é, porque unido ao Nautilus por un cable eléctrico, bástame expedir por el un telegrama.
-Ben -dixen, marabillado-, nada máis sinxelo, en efecto.
Tras pasar o oco da escaleira que conducía á plataforma, vin un camarote duns dous metros de lonxitude no que Conseil e Ned Land achábanse aínda comendo con visible apetito e satisfacción. Abrimos unha porta e achámonos na cociña, dun tres metros de lonxitude, situada entre as amplas despensas de a bordo. Alí era a electricidade, máis enérxica e máis obediente que o mesmo gas, a que facía posible a preparación das comidas. Os cables que chegaban aos fogóns comunicaban ás hornillas de platino unha calor de regular distribución e mantemento. A electricidade quentaba tamén uns aparellos destiladores que por medio da evaporación fornecían unha excelente auga potable. Preto da cociña había un cuarto de baño moi ben instalado con billas que provían de auga fría ou quente a vontade.
Tras a cociña achábase o dormitorio da tripulación, nunha peza de cinco metros de lonxitude. Pero a porta estaba pechada e non puiden ver o seu interior que me dera unha indicación sobre o número de homes requirido polo Nautilus para o seu manexo. Ao fondo había un tabique estanco que separaba o dormitorio do cuarto de máquinas. Abriuse unha porta e introducinme alí, onde o capitán Nemo -un enxeñeiro de primeira orde, con toda seguridade- instalara os seus aparellos de locomoción. O cuarto de máquinas, netamente iluminado, non medía menos de vinte metros de lonxitude. Estaba dividido en dúas partes: a primeira, reservada aos elementos que producían a electricidade, e a segunda, ao mecanismo que transmitían o movemento á hélice. Nada máis entrar, sorprendeume o cheiro sui generis que enchía a peza. O capitán Nemo advertiu a miña reacción.
-Son emanacións de gas producidas polo emprego do sodio. Pero trátase tan só dun lixeiro inconvinte. Ademais, todas as mañás purificamos o barco ventilándolo completamente.
Eu examinaba, co interese que pode suporse, a maquinaria do Nautilus.
-Como ve vostede -díxome o capitán Nemo-, uso elementos Bunsen e non de Ruhmkorff, que resultarían impotentes. Os elementos Bunsen son pouco numerosos, pero grandes e fortes, o que dá mellores resultados segundo a nosa experiencia. A electricidade producida diríxese cara atrás, onde actúa por electroimanes de gran dimensión sobre un sistema particular de pancas e engranaxes que transmiten o movemento á árbore da hélice. Esta, cun diámetro de seis metros e un paso de sete metros e medio, pode dar até cento vinte revolucións por segundo.
-Co que obtén vostede...
-Unha velocidade de cincuenta millas por hora.
Había aí un misterio, pero non tratei de esclarecelo. Como podía actuar a electricidade con tal potencia? En que podía achar a súa orixe esa forza case limitada? Seica na súa tensión excesiva, obtida por bobinas dun novo tipo? Ou na súa transmisión, que un sistema de pancas descoñecido podía aumentar ao infinito? Iso era o que eu non podía explicarme.
-Capitán Nemo, comprobo os resultados, sen tratar de explicarmos. Vin ao Nautilus manobrar ante o Abraham Lincoln e sei a que aterme acerca da súa velocidade. Pero non basta moverse. Hai que saber onde se vai. Hai que poder dirixirse á dereita ou á esquerda, cara arriba ou cara abaixo. Como fai vostede para alcanzar as grandes profundidades nas que debe achar unha resistencia crecente, avaliada en centenares de atmosferas? Como fai para subir á superficie do océano? E, por último, como pode manterse no lugar que lle conveña? Son indiscreto ao formularlle estas preguntas?
-De ningún xeito, señor profesor -respondeume o capitán, tras unha lixeira vacilación-, xa que nunca sairá vostede deste barco submarino. Veña vostede ao salón, que é o noso verdadeiro gabinete de traballo, e alí saberá todo o que debe coñecer sobre o Nautilus.

3 de febreiro de 2012

REPETIMOS: BASTA DE FALTAS, POR LOS DIOSES


Vale, sí. Sé que he tratado este tema varias veces. Sé que soy una pesada. ¿Y qué? Al fin y al cabo, soy yo la que publica esta entrada semanal, soy yo la que decide libremente a qué dedicarla y soy yo la que soporta las  reacciones a lo que escribo. Así que vuelvo a tratar el tema porque me da la real gana. Y volveré a tratarlo muchas veces, me temo, porque la estupidez humana no tiene límites, y la capacidad de la gente para aferrarse a argumentos insostenibles es impresionante.

Porque cuando alguien me dice que una novela le está encantando, me la tiende para que la vea, la abro en una página al azar, y un “estaba echa un ovillo” me salta a la yugular, mi talibán ortográfico interior se retuerce de dolor, deja escapar un grito desgarrador y clama venganza fiera. Eso no es un pequeño fallo: es una falta de ortografía como un piano. Y la encontré sin buscarla, simplemente abriendo el libro por una página cualquiera. Bien, sí, pude tener mala suerte y localizar la única falta de toda la maldita novela, pero me parece demasiada casualidad, y creer en casualidades nunca se me ha dado bien. Además, que poco más adelante faltaba una coma de vocativo, así que seguro que esa no era la única falta.
            
Ya he comentado en alguna ocasión que la defensa típica ante mis críticas a la mala ortografía suele ser el muy utilizado y nunca lo bastante bien ponderado: «Las editoriales tienen correctores». Pues bien, cachorritos, ¿qué tenéis que decir ahora? Ahí está: una novela que ha pasado por las manos de una editorial y, supuestamente, su corrector, publicada con semejante horror. Parece que, al final, los correctores no son la panacea, ¿verdad? Qué lástima (sí, es sarcasmo).
            
Pero supongo que a vosotros os parecería una nimiedad que os pasara eso, claro. De todo tiene que haber, es indiscutible. Yo personalmente me dejaría matar antes que ver publicado con mi nombre algo que contiene un fallo de ese calibre, pero claro, yo tengo orgullo. Y, como lo tengo, me esfuerzo por no tener ninguna falta y no dejar mi buen (¿?) nombre en manos de un tercero que me la puede meter doblada como se la ha metido en este caso el corrector al autor.
            
Vale, sé lo que vais a decir ahora. Si es que me lo sé de memoria, que lo he escuchado al menos tantas veces como vosotros me habéis escuchado a mí... Ahora es cuando comentaréis que lo importante es la historia. Que una falta de ortografía se puede solventar, pero que si la historia es mala, no hay quien lo arregle. Y tendréis parte de razón —y observad que subrayo el parte. Y que hasta lo pongo en negrita—, porque si la historia es mala no hay nada que hacer, es cierto, pero es que tampoco hay nada que hacer si es ilegible. Quizá no le despiste a todo el mundo encontrarse una falta tras otra, y tras otra, y tras otra, pero a mí me saca a patadas de la lectura, y estoy segura de no ser la única a la que le ocurre. Si una frase está mal redactada, no se entiende; si está plagada de faltas, daña a la vista; si los tiempos verbales no encajan ni con calzador, no se puede leer. Y es trabajo del escritor vigilar que eso no ocurra, porque las palabras son sus herramientas, y es su responsabilidad usarlas de forma correcta. Porque si deja ese trabajo al corrector, puede encontrarse con que su novela se publique con fallos como el que he citado hace un momento, y el que va a quedar mal es él, que es su nombre el que aparece en la portada. Oh, bien, puede haber quien vaya a buscar el nombre del corrector y se acuerde de sus ancestros —sí, yo lo hago. ¿Lo dudabais?—, pero si el corrector ha hecho mal su trabajo, el autor tampoco se ha quedado atrás, ya que él es el primer responsable de que su manuscrito sea presentable, que al fin y al cabo es suyo, es su criatura y la de nadie más.
            
En resumen: seguid escribiendo como os salga de cualquier lugar de vuestra anatomía situado más abajo de vuestro ombligo —eh, puedo estar hablando de los pies— si queréis, que yo seguiré viniendo aquí, y criticándolo. A ver quién se cansa antes.

2 de febreiro de 2012

Almas mortas I

Don Ramonciño: Inda que pareza que falamos de chanza xa sei, xa, que esta cras de boicot ou folga femenina de brazos caídos no leito matrimonial, comenza a se dar eiquí seguindo o exempro das mariñas. Muller que se casa, muller que aconsella ó seu home que emigre. resistencia del, o conto da maleta, e asunto concruído. Así elas non cargan de fillos. E co marido fóra, si lles manda cartos, señoras feitas. E de calquer xeito, "viuvas de vivos". como dixo Rosalía. Somentes que moitas das de agora sonno por egoísmo, polo perigroso infruxo dos americanos.

Sobre o Autor, Antonio Villar Ponte

1 de febreiro de 2012

Aforismos de Francisco: ¿Por qué trabajamos?

¿Por qué trabajamos? Para ganar dinero

¿Por qué trabajamos? Porque está en nuestros genes

¿Por qué trabajamos? Porque dignifica y el pan se saborea mejor

¿Por qué trabajamos? Porque cuanto mas tiempo libre mas tiempo estamos expuestos a nosotros mismos y realmente existe gente si bien soportables para los demás, insoportables para ellas mismas

¿Por qué trabajamos? Para sostener el sistema capitalista de libre mercado, y suena demasiado bien para no formar parte de él

¿Por qué trabajamos? Para alcanzar un estatus social

¿Por qué trabajamos? Porque reconforta ver al final de la jornada el resultado conseguido

¿Por qué trabajamos? Porque hay gente que no sabría hacer otra cosa

¿Por qué trabajamos? Para tener una pensión digna

¿Por qué trabajamos? Porque tengo una edad en la que no está destinado para mi hacer otra cosa.

¿Por qué trabajamos? Para tener un trabajo mejor que mi círculo de amistades

¿Por qué trabajamos? -¿Estás loco? ¿que pregunta es esa? ¿has estado volviendo a leer ese libro de Bakunin que te te regaló la tía y que te mandé quemar hace tiempo?

¿Por qué trabajamos? Porque el fin de semana se disfruta más y se espera con más ahinco

¿Por qué trabajamos? Para poder justificarnos ante nuestros hijos cuando digan que no quieren trabajar

¿Por qué trabajamos? Porque eres inteligente (todos los hijos de madre lo somos) y se pelearán por ti las empresas

¿Por qué trabajamos? Porque sentimos la necesidad de contribuir en un proyecto común

¿Por qué trabajamos? No lo sabemos, simplemente todo el mundo lo hace

¿Por qué trabajamos? Porque creemos que tras una vida fatigosa en la tierra nos tocará un descanso libidinoso en el paraíso

¿Por qué trabajamos? Porque no nos pagan cinco o incluso seis años de carrera para que luego no triunfemos en la vida

¿Por qué trabajamos? Porque queremos necesitar comprar un coche a plazos para ir a trabajar el cual luego usaremos para todas las demás acciones de movimiento que hasta entonces hacíamos andando

¿Por qué trabajamos? La primera vez por curiosidad

¿Por qué trabajamos? La segunda vez por empezar a creerte mayor

¿Por qué trabajamos? La tercera y siguientes por que ya eres mayor y ya estás realmente perdido

¿Por qué trabajamos? Para resultar atractivo a las mujeres, en este sentido cuanto menos trabajes mejor siempre que sea la remuneración inversamente proporcional

¿Por qué trabajamos? Porque no hacerlo conllevaría la pérdida de todos los anteriores beneficios, especialmente el previo

¿Por qué trabajamos? Porque te han pagado la academia de inglés en tu infancia y ahora sabes demasiado como para no aprovecharlo en tu currículum

¿Por qué trabajamos? Para sentirnos útiles más o menos directamente a la sociedad"Si hay tantas respuestas a la misma pregunta no es porque no haya escusa para no trabajar, sino porque el ser humano ha tenido toda la eternidad para buscar escusas de por qué hacerlo, a cada cual más sofisticada, debido a la cada vez más evidente falta de necesidad de trabajar, y la mayor vergüenza que sería admitirlo."