30 de setembro de 2019

Confucio

- Traballa en impedir delitos para non necesitar castigos. 
Confucio

28 de setembro de 2019

Vocabulario castellano

-abatible. 
adj. Dícese de los objetos que pueden pasar de la posición vertical a la horizontal o viceversa haciéndolos girar en torno a un eje o bisagra. Mesa, cama abatible.

Sin embargo abatidero. (De abatir). m. Cauce de desagüe.

27 de setembro de 2019

George Bernard Shaw

Simplemente fai o que se debe facer. Poida que isto non sexa a felicidade, pero é a grandeza.
George Bernard Shaw

26 de setembro de 2019

Aforismos de Leonardo

370.- O que perde a vista, perde, en efecto, a percepción da beleza do universo e queda como encerrado nun sepulcro, aínda que vivo e capaz de movemento.

24 de setembro de 2019

HISTORIA DA ARTE

A partir da III dinastía unifícanse os modelos na representación plástica e as diferentes solucións que se ensaiaron se uniformizan nun estilo xa maduro, que será característico en todo o país. O relevo pintado adquire carácter monumental, inserido nos muros das mastabas e no primeiro gran complexo funerario do rei Djoser. Pinturas e relevos crean a contorna para acompañar ao defunto na súa tumba. O relevo alcanza unha gran precisión, mesmo nas siluetas minúsculas dos xeroglíficos.

Un ronsel en relevo de época temperá, pertencente á I dinastía tinita, adiántase á consecución dos logros formais que, máis tarde, serían de uso corrente.

Trátase do Ronsel de Uady, que representa ao deus Horus sobre o xeroglífico do rei serpe. Por primeira vez créanse ronseis que representan o nome dun rei a escala monumental. Cun fino modelado, o ideograma sintetiza as figuras de ambos os animais: o falcón dominando a estrutura do palacio, en cuxo interior está enmarcada a serpe. A precisión da técnica e a harmonía da composición convérteno nun dos relevos máis emblemáticos da arte exipcio.

Outros paneis máis tardíos, procedentes da tumba de Hesire, en Saqqarah, da III dinastía, están tallados en madeira cun cincelado tan minucioso en cada un dos seus elementos, que demostran o vigor que alcanzou esta técnica en mans de artesáns exipcios.

23 de setembro de 2019

Confucio

- Cando vexades a un home sabio, pensade en igualar as súas virtudes. Cando vexades un home desprovisto de virtude, examinádevos vós mesmos. 
Confucio

22 de setembro de 2019

Proverbio galego

Hai dúas cousas no mundo que non se poden comprender: o cura condenarse e o médico morrer.

21 de setembro de 2019

Vocabulario castellano

-abasto. 
(De abastar). m. Provisión de bastimentos y especialmente de víveres. Ú. t. en pl.
|| 2. abundancia.
|| 3. En el arte del bordador, pieza o piezas menos principales de la obra.
|| 4. Nava, Sal. y Argent. Taberna.
|| 5. adv. m. desus. Copiosa o abundantemente. Ú. en Salamanca. || dar abasto. fr. Dar o ser bastante, bastar, proveer suficientemente. Hoy se usa más con neg.

20 de setembro de 2019

19 de setembro de 2019

Aforismos de Leonardo

369.- Para concluír, a poesía ocupa o grao máis alto de comprensión para os cegos; e a pintura, para os xordos. Diremos, pois, que a pintura é superior á poesía por canto apela a un sentido mellor e máis nobre; e esta nobreza xa probamos que é tres veces maior que a de cada un do tres sentidos do oído, do olfacto e do tacto, mostrando que, de ter que elixir, prefeririamos perder juntamente o oído, o olfacto e o tacto, antes que a vista.

17 de setembro de 2019

HISTORIA DA ARTE

As primeiras manifestacións pictóricas que se coñecen da arte exipcio son fragmentarias e apenas serven para reconstruír a súa utilización, con todo, a pintura gozou desde o comezo da cultura exipcia de gran protagonismo decorativo, non limitándose tan só a cubrir muros, senón que se aplicou sobre todo tipo de soportes, como cerámica, teas ou papiro.

A primeira pintura mural que se conserva procede dunha cámara funeraria do IV milenio a.C., situada en Hieracómpolis, no Alto Exipto. Nela represéntanse animais, homes e tamén barcos formando unha complexa composición de figuras yuxtapuestas, que non presentan unha dirección espacial concreta. A pintura que se recuperou do Imperio Antigo é escasa e non permite unha visión panorámica do desenvolvemento desta arte durante as primeiras dinastías, con todo, deberon realizarse numerosas escenas para decorar as paredes das tumbas.

16 de setembro de 2019

Confucio

- A linguaxe artificioso e a conduta aduladora de cando en cando acompañan á virtude. 
Confucio

14 de setembro de 2019

Vocabulario castellano

-abarse. 
(De ¡aba!) prnl. defect. Apartarse, quitarse del paso, dejar libre el camino. Ú. casi únicamente en el infinitivo y en imperativo.

13 de setembro de 2019

George Bernard Shaw

As posibilidades son numerosas, unha vez que decidimos actuar e non reaccionar.
George Bernard Shaw

12 de setembro de 2019

Aforismos de Leonardo

368.- Encomiemos, pois, ao que satisfai ao oído con palabras; e ao que coas súas pinturas satisfai ao gusto dos ollos; pero menos ao primeiro que ao segundo, porque as palabras son creacións accidentais do home e non obras da natureza, como as que o pintor imita, e que se lle presentan en forma de figuras definidas polas superficies que as determinan.

10 de setembro de 2019

HISTORIA DA ARTE

As pinturas realizábanse coa técnica do amorne usando, indistintamente, como aglutinante do pigmento clara de ovo ou unha disolución de auga con resina ou goma arábiga. Os pigmentos estaban preparados con sustancias naturais como o ocre, do que se obtiña o vermello e o amarelo, a malaquita, para o verde, o carbón para o negro, o yeso para o branco e un composto de cobre, sílice e calcio para o azul.

No enlucido utilizábase unha mestura fangosa á que se lle engadía palla para darlle maior consistencia, que adoitaba colorearse en amarelo, gris ou branco. Tras preparar a parede, trazábase o contorno da figura en vermello e despois enchíase en cores planas, nunha gama que comprendía o negro, azul, vermello, verde, amarelo e branco.

A boa conservación das pinturas débese a que estiveron protexidas no interior das tumbas, lonxe de calquera axente exterior prexudicial. Ademais, o clima seco da zona favoreceu a súa conservación. Con todo, os pigmentos que cubrían os relevos exteriores nos paramentos dos templos perdéronse, xa que a acción constante dos axentes atmosféricos deteriorounos completamente.

9 de setembro de 2019

Confucio

- Un home sen virtude non pode morar moito tempo na adversidade, nin tampouco na felicidade; pero o hombrevirtuoso descansa na virtude, e o home sabio ambiciónaa. 
Confucio

8 de setembro de 2019

7 de setembro de 2019

Vocabulario castellano

-abarrotar. (De barrote). tr. Apretar o fortalecer con barrotes alguna cosa.
|| 2. Llenar completamente, atestar de géneros u otras cosas una tienda, un almacén, etc.
|| 3. Llenar un espacio de personas o cosas.
|| 4. Amér. Saturar de productos el mercado, de manera que se deprecian por su excesiva abundancia.
|| 5. Mar. Asegurar la estiba con abarrotes.
|| 6. Mar. Cargar un buque aprovechando hasta los sitios más pequeños de su bodega y cámaras, y a veces parte de su cubierta.

-abarrote. 
(De abarrotar). m. Mar. Fardo pequeño o cuña que sirve para apretar la estiba, llenando sus huecos.
|| 2. pl. Amér. Artículos de comercio, como comestibles, caldos, cacaos, conservas, papel, etc.
|| 3. Col., Ecuad., y Perú. Establecimiento donde se venden abarrotes.

6 de setembro de 2019

George Bernard Shaw

Non deixamos de xogar porque envellecemos; envellecemos porque deixamos de xogar.
George Bernard Shaw

5 de setembro de 2019

Aforismos de Leonardo

367.- Aquí o pintor responde: -Oh, poeta, que tamén che fas imitador!; por que non representas coas túas palabras, ou coas descricións que con elas formas, cousas que fagan adorables as túas palabras?

3 de setembro de 2019

HISTORIA DA ARTE

As técnicas pictóricas exipcias

Na arte exipcia os relevos ocupaban as superficies arquitectónicas de pedra e as de madeira. Na execución dos relevos se alisaba primeiro o muro sobre o que se ía a traballar (estucándolo se era necesario), para obter a maior uniformidade posible. Ao cubrir as fiadas de pedra cunha capa de estuco, a superficie de representación ampliábase. Este espazo permitía a representación dunha escena triunfal na que se destacaba a figura do faraón. A continuación, sobre a superficie, debuxábanse as siluetas en trazos vermellos, para proseguir co finísimo traballo de buril que debía rebaixar o contorno das figuras. Empregáronse alternativamente dous tipos de relevos (bajorrelieve e relevo rehundido), realizados con técnicas diferentes e cos cales se obtiñan sutís matices expresivos. No bajorrelieve procedíase a eliminar materia da parede rochosa ou da madeira para resaltar a figura do fondo nun suave modelado.

No relevo rehundido actuábase sobre a parede para deixar gravado o debuxo sobre a pedra. Unha vez debuxouse o contorno, extraíase a materia sobrante socavándolo, para iso utilizouse unha técnica de cincel, que deixaba o asuco en ángulo recto. Con este sistema as siluetas das figuras quedan afundidas por baixo do plano que serve de fondo e a captación de luz é tal, que sempre hai unha zona iluminada e outra en sombra. A zona que recibe a luz directamente debuxa un filamento luminoso que contrasta coa sombra negra do contorno. Así, a figura parece percorrida por un dobre perfil, branco e negro, que nos muros exteriores, mesmo co sol máis cegador, permite distinguir perfectamente as siluetas.

Non había relevos sen pintar, aínda que as obras que contemplamos na actualidade perderon por completo o seu primigenio colorido.

2 de setembro de 2019

Confucio

- Só o virtuoso é competente para amar ou odiar aos homes. 
Confucio

1 de setembro de 2019