11 de maio de 2016

Arte

O xeometrismo abstracto da arte neolítico relacionouse coas concepcións animistas propias da sociedade agrícola.

O agricultor e o pastor son conscientes de que a súa sorte depende das inundacións periódicas, as epidemias, as colleitas, feitos que non se poden controlar directamente. A vida está guiada por forzas intelixentes, espíritos e demos, benfeitores e malignos. Practícase o animismo e o culto aos mortos. Ao mesmo tempo aparecen os ídolos, os obxectos funerarios e as tumbas monumentais. Empézase a diferenciar a arte sacra da arte profana: a primeira, hierática e figurativa; a segunda, mundana e decorativa.

Aínda que o Paleolítico non ten xa ningunha relación directa co home actual, o Neolítico forma parte aínda da nosa historia. No Neolítico desenvólvese a vida urbana e organízase a colectividade. As principais comunidades neolíticas xorden ás beiras dos grandes ríos como o Éufrates, o Tigris, o Nilo, o Indo e tamén o Hoang-Ho. Desenvólvense, así, as grandes civilizacións: a mesopotámica, a exipcia, a india e a chinesa.

Na arte xeneralízase o formalismo xeométrico-ornamental. Cronoloxicamente abarca do 5000 ao
500 a.C. Incluso a artesanía rural moderna presenta, aínda, certos trazos formais próximos ao estilo xeométrico do Neolítico.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.