5 de setembro de 2017

Os hipoxeos de Deir o-Bahari: a tumba de Mentuhotep

Os hipoxeos de Deir o-Bahari: a tumba de Mentuhotep.

Tras unha etapa de disputas entre diferentes cidades, que levou á desintegración do país, Mentuhotep, rei procedente de Tebas, reunificó Exipto baixo o seu mandato.

Para a súa tumba Mentuhotep escolleu a paraxe de Deir o-Bahari, na beira esquerda do río Nilo, ao sur de Tebas. Nel erixiu un gran hipoxeo. O conxunto funerario está precedido por unha ampla avenida, que parte da beira do río e que está flanqueada por estatuas do rei. Tras finalizar este percorrido, chégase a unha gran praza onde se alza a construción estruturada en dúas terrazas graduadas. A base do primeiro nivel é un pórtico de columnas sobre o que descansa unha sala hipóstila, á que se accede desde a praza por unha rampla. O segundo nivel serve de base a unha pirámide que coroa o conxunto. A novidade estriba en que a pirámide non está a cubrir a cámara funeraria do faraón, senón que esta áchase escavada nas profundidades da roca, tras o templo. A segunda terraza tiña as paredes en forma de noiro, cuberta con relevos. No interior, a sala hipóstila, composta por alicerces octogonais, formaba un bosque de columnas distribuídas en fileiras.

Ademais, detrás deste santuario hai un patio rodeado de alicerces cunha capela que antecede á cámara sepulcral. Ao carón do edificio, desde a chaira dianteira, accédese a un corredor que conduce á sala onde estaba a estatua do rei.

Este sepulcro é o último en que se mantén a pirámide como reminiscencia simbólica que indica a importancia do defunto. Desde o protagonismo absoluto da pirámide no Imperio Antigo, chegouse á drástica redución do seu tamaño, situándoa nun plano secundario, mentres gaña importancia o templo, que aumenta os seus pórticos e salas. O aspecto xeral conxunto é o dun gran edificio porticado.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.