5 de febreiro de 2011

20.000 leguas de viaxe baixo os mares (XIV).

-Tantos? De verdade?
-E, como, en realidade, a presión atmosférica é un pouco superior ao peso dun quilogramo por centímetro cadrado, o seu dezasete mil centímetros cadrados están a soportar agora unha presión de dezasete mil cincocentos sesenta e oito quilogramos.
-Sen que eu déame conta?
-Sen que se dea conta. Se tal presión non lle esmaga a vostede é porque o aire penetra no interior do seu corpo cunha presión igual. De aí un equilibrio perfecto entre as presións interior e exterior, que se neutralizan, o que lle permite soportala sen esforzo. Pero na auga é outra cousa.
-Si, compréndoo -respondeu Ned, que se mostraba máis atento-. Porque a auga rodéame e non me penetra.
-Exactamente, Ned. Así, pois, a trinta e dous pés por baixo da superficie do mar sufriría vostede unha presión de dezasete mil cincocentos sesenta e oito quilogramos; a trescentos vinte pés, dez veces esa presión, ou sexa, cento setenta e cinco mil seiscentos oitenta quilogramos; a tres mil douscentos pés, cen veces esa presión, é dicir, un millón setecentos cincuenta e seis mil oitocentos quilogramos; e a trinta e dous mil pés, mil veces esa presión, ou sexa dezasete millóns cincocentos sesenta e oito mil quilogramos. Nunha palabra, que quedaría vostede pasado o ferro coma se sacásenlle dunha apisoadora.
-Diantre! -exclamou Ned.
-Pois ben, o meu bo Ned, se hai vertebrados de varios centenares de metros de lonxitude e dun volume proporcional que se manteñen a semellantes profundidades, cunha superficie de millóns de centímetros cadrados, calcule a presión que resisten en miles de millóns de quilogramos. Calcule vostede cal debe ser a resistencia da súa armazón ósea e a potencia do seu organismo para resistir a tales presións.
-Deben estar fabricados -respondeu Ned Land- con ferros de ferro de oito polgadas, como as fragatas acoirazadas.
-Como vostede di, Ned. Pense agora nos desastres que pode producir unha masa semellante lanzada coa velocidade dun expreso contra o casco dun buque.
-Si..., en efecto... tal vez -respondeu o canadense, turbado por esas cifras, pero sen querer renderse.
-Pois ben, convencinlle?

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.