19 de xuño de 2024

Relacións coas illas británicas

...Xesús Taboada Chivite, na Addenda et Corrigenda que puxo ao volume da Prehistoria de Florentino López Cuevillas, o III da Historia de Galiza, dirixida por Ramón Otero Pedrayo, ao tratar das relacións de Galicia coas illas Británicas no Paleolítico afirma a existencia desas comunicacións: "Ó seu tempo falamos dá investigación aitual encol dunha posibel navegación oceánica xa non Paleolítico. As probas das relacións marítimas non Megalítico acrecentase a cotío. Estudos modernos proban con abondosa documentación a espansión cultural certa todo ó longo do oucidente europeo dende Escandinavia ó Norte de África. O mesmo Cuevillas ó combater a Gordon Childe, quen, advertindo as semellanzas dos vasos eneolíticos portugueses coa cerámica A2 de Inglaterra, a escocesa de Beacharra e cos adornos de paxaros de auga de Cournall e Gales, matinaba en infruencias armoricáns. Insiste en contaitos direitos antre ou Suroeste británico e o noroeste peninsular. O achádego de mazas, aixadas de pedra con perforacións centraes da Serra Faladoira, Mariñas e Parada de Alperiz; machado ou arma de Monte Córdoba, puñal de sílex tipo nórdico, como o de Cela, semellanza dous testes cerámicos e outras similitudes ás que fai pouco referíase H. Breuil, apoian istas relacións...

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.